Gyldig fra

Finanslov: Regeringen styrker skatteforvaltningen med yderligere 2,1 mia. kr.

Regeringen afsætter 2,1 mia. kr. til at styrke skattevæsenet. Pengene skal bruges på at løfte flere kerneområder i skatteforvaltningen, ligesom der afsættes godt 600 mio. kr. til at sætte gang i et omfattende arbejde med at udskifte og modernisere de mest kritiske it-systemer.

Illustrationsfoto

Regeringen fortsætter sin langsigtede plan om at opruste i det danske skattevæsen. På finanslovsforslaget for 2019 afsætter regeringen samlet 2,1 mia. kr. yderligere frem mod 2022. Af dem går ca. 1,5 mia. kr. til at styrke områder som ejendomsvurdering og gældsinddrivelse samt implementeringen af en helt ny model på udbytteområdet.

Samtidig afsættes der – i forlængelse af det såkaldte Legacy-udvalgs arbejde – godt 600 mio. kr. til at sætte gang i et omfattende arbejde med at modernisere og udskifte en større del af skatteforvaltningens ca. 200 it-systemer.

”Mange af de her systemer har jo deres udspring helt tilbage i 1960’erne og 70’erne og repræsenterer et teknologisk efterslæb, som vi er nødt til at få rettet op på, og regeringen prioriterer nu midler til at tage det første skridt”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

De 2,1 mia. kr. på finansloven for 2019 kommer oveni de 10,5 mia. kr. fra finanslovene for 2017 og 2018. Dermed har regeringen investeret knap 13 mia. kr. i det nye skattevæsen.

”Vi er midt i en historisk stor oprydning og genopbygning af skattevæsenet. Nu styrker vi igen flere centrale områder i skatteforvaltningen, og begynder en lang rejse med at udskifte og modernisere de digitale livsnerver. Det er ikke nemt, og det er ikke løst med et fingerknips. Men det er nødvendigt, og det er det rigtige at gøre. Og det er noget, som vi skal have et bredt flertal i Folketinget om, hvis vi skal have skatteforvaltningen godt ind i fremtiden”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Faktaboks: Investeringer i skatteforvaltningen

Regeringen har allerede afsat 10,5 mia. kr. til skatteforvaltningen på finanslovene for 2017 og 2018. Nu lægges der med finanslovforslaget op til at investere yderligere 2,1 mia. kr. Dermed løber de samlede investeringer op i knap 13 mia. kr. frem mod 2022, der fordeler sig således:

  • Finansloven 2017: 5 mia. kr.
  • Finansloven 2018: 5,5 mia. kr.
  • Forslag til finansloven 2019: 2,1 mia. kr.