Gyldig fra

Finanslov: Regeringen klar med milliardløft til skattevæsenet. Tilliden skal genoprettes.

Genopbygningen af skattevæsenet er en pligtopgave og et fælles ansvar. Derfor lægger regeringen med forslaget til finansloven for 2021 op til at styrke skattevæsenet med 1 mia. kr. Skatteminister Morten Bødskov er blandt andet glad for, at der investeres i et markant løft af skattekontrollen.

Skatteministeriets bygning

Regeringen præsenterer i dag sit udspil til finansloven for 2021. Med udspillet lægger regeringen op til at styrke skattevæsenet med ca. 1 mia. kr.  i forhold til 2020. Dermed afsætter regeringen i alt 10,5 mia. kr. til Skatteministeriets økonomiske rammer i 2021. Regeringen lægger desuden op til at skabe stabile økonomiske rammer for skattevæsenet frem til 2024.

”Regeringen har en klar ambition om at genoprette tilliden til skattevæsenet. Det kræver flere ressourcer. Siden regeringsskiftet har regeringen prioriteret betydelige merbevillinger til skattevæsenet. Med sidste års finanslov tilførte vi 6,3 mia. kr. i perioden 2020-2023, og nu prioriterer vi yderligere 11,9 mia. kr. i 2021-2024. En del af de tilførte midler skal bruges til en yderligere styrkelse af skattekontrollen. I 2020 begyndte ansættelsen af 250 nye kontrolmedarbejdere og i 2021 kommer yderligere 250 til. Frem mod 2024 vil der i alt være ansat 1.000 nye medarbejdere i skattekontrollen. Derved styrker vi nu indsaten mod nogle af samfundets store udfordringer med sort arbejde, skattely og organiseret og grov skattesvindel”, siger skatteminster Morten Bødskov.

Samtidig med tilførslen af ressourcer lægger regeringen afgørende vægt på at stramme styringen af de meget komplekse it-udviklingsprojekter, som har stor betydning for borgere og virksomheder. Det er en opgave, der vil strække sig mange år ind i fremtiden. Stramningen indebærer blandt andet målrettet arbejde med projektplanlægning, leverandørstyring og etableringen et uafhængigt it-tilsyn.

Regeringen øger samlet set Skatteministeriets økonomiske rammer til 10,9 mia. kr. frem mod 2024.

”Regeringen markerer nu tydeligt, at modernisering og styrkelse af skattekontrollen er opgaver, der må og skal prioriteres, selv under de særlige omstændigheder vi befinder os i under coronakrisen. Det er klart, at finanslovsforslaget først og fremmest skal håndtere den krise COVID-19 har skabt for danske virksomheder og lønmodtagere. Det ændrer ikke på, at vi har en klar fælles interesse i at genoprette tilliden til skattevæsenet. Det kommer til at tage flere år. Men med regeringens klare prioriteringer er kursen nu sat, så vi kan sikre et velfungerende skattevæsen”, siger skatteminister Morten Bødskov.

For at sikre et velfungerende skattevæsen på lang sigt ønsker regeringen at indgå en politisk flerårsaftale om skattevæsenet. Aftalen skal prioritere opgaver og aktiviteter i skattevæsenet og sætte en retning for bedre styring af skattevæsenets it-udviklingsprojekter. Som forberedelse til en flerårsaftale nedsætter regeringen et udvalg, der skal ledes af eksterne eksperter. Ekspertudvalgets anbefalinger skal danne grundlag for en langtidsholdbar plan til håndtering af Skatteministeriets udfordringer.

Læs faktaark om massive investeringer i skattevæsenet her og om et markant løft af skattekontrollen her. 

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk