Gyldig fra

Færre kontantbetalinger til Skatteforvaltningen skal mindske risiko for hvidvask

For at mindske risikoen for hvidvask begrænser Skatteforvaltningen nu mulighederne for at anvende kontanter hos bl.a. Motorekspeditionerne. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2021.

Femhundredesedler

En kontantindbetaling på over en halv million kroner hos en af Motorstyrelsens ekspeditioner. Det er et eksempel på, at der bliver indbetalt meget store kontantbeløb til Skatteforvaltningens kasseekspeditioner. Eksemplet viser samtidig, at der er en risiko for, at kasseekspeditionsstederne bruges til hvidvask. Derfor begrænses mulighederne for at betale med kontanter nu markant. 

”Når der er tale om så store kontantindbetalinger, kan der være tale om organiserede kriminelles forsøg på hvidvask. Med det her tiltag bliver det sværere at snyde. Hvis vi skal sikre tilliden til vores skattesystem, skal vi ikke bare sikre, at alle betaler det, de skal, men også at dette sker med lovlige midler. Derfor begrænser vi nu mulighederne for at betale med kontanter, når der eksempelvis skal betales registreringsafgift eller moms”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Det var Skatteministeriets Koncernrevision, der i marts 2020 gennemførte et uanmeldt kasseeftersyn hos en af Motorstyrelsens ekspeditioner. Der blev ikke konstateret konkrete eksempler på hvidvask, men eftersynet viste, at der er risiko for, at kasseekspeditionsstederne anvendes til hvidvask, når der modtages store kontante beløb. 

Fremover skal indbetalinger foregå elektronisk ved fx kontoindbetalinger eller bankoverførelser. Det forudsætter dog, at betalingen er opgjort og varslet, så borgeren eller virksomheden har mulighed for at betale elektronisk. Størstedelen af skatter og afgifter betales allerede i dag som kontoindbetaling. 

”Skatteministeriets Koncernrevision fandt ingen konkrete eksempler på hvidvask, men som skatteminister er det min opgave at sikre, at Skatteforvaltningen er klædt bedst muligt på i forhold til at sikre, at der ikke bliver snydt med skatter og afgifter,” siger Morten Bødskov. 

Hidtil har det været muligt at indbetale bl.a. registreringsafgift, A-skat, moms og personskat mv. med kontanter i motorekspeditionerne. I perioden 2018- 2020 er der årligt indbetalt 25-30 mio. kroner i kontanter i Skatteforvaltningens ekspeditioner. Med ændringen af bekendtgørelsen fjernes muligheden for at betale fx A-skat, moms og personskat med kontanter. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2021. 

En offentlig myndighed er fortsat forpligtet til at modtage kontant indbetaling, hvis betaling sker for en ydelse, som kun kan erhverves ved personligt fremmøde. Det betyder bl.a., at man fortsat kan betale kontant for udlevering af nummerplader, da dette kræver fysisk fremmøde i motorekspeditionerne, ligesom betaling af toldskyld fortsat skal kunne ske kontant i henhold til EU's toldkodeks. 

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk