Gyldig fra

EU skærper kampen mod skattesvindel – støtter dansk forslag

EU’s medlemslande har nu kridtet banen op for det videre arbejde i kampen mod skattesvindel. I en ny, fælles erklæring peger landene på en række initiativer, der skal gøre det lettere og hurtigere at rapportere oplysninger og dele mistanke om skattesvindel på tværs af alle EU’s medlemslande. Et af de konkrete initiativer er et forslag fra den danske regering om oprettelse af en EU-alarmcentral mod skattesvindel.

Illustrationsfoto

Det er et hovedfokus for regeringen, at international skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning skal bekæmpes bedre og mere effektivt. Der blev taget et stort skridt i april, da et enigt Folketing indgik Aftale om styrket skattekontrol, som blandt andet styrker kontrolindsatsen mod international skatteunddragelse og momssvindel (læs mere her).

Samtidig har regeringen arbejdet aktivt på at styrke indsatsen i internationalt regi. I fredags blev en milepæl nået, da EU's medlemslande ved en samlet erkæring i ØKOFIN-Rådet har sat retning for det videre arbejde. Erklæringen indeholder en række forslag, der skal dæmme op for international skattesvindel. EU's medlemslande bakker her enstemmigt op om en række forslag til forbedringer af det administrative skattesamarbejde. Heri indgår bl.a. et dansk forslag om en EU-alarmcentral mod skattesvindel, der nu vil blive arbejdet videre med.

”Folketinget har vist, at vi kan stå sammen, når det gælder kampen mod skattesvindel. De europæiske lande viser samme vej i EU. Vi får ikke dæmmet op for international skatteunddragelse uden et stærkt europæisk samarbejde. Derfor er erklæringen fra Rådet et stort skridt i den rigtige retning,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Siden regeringen tiltrådte, er der arbejdet målrettet for at øge ambitionsniveauet for det europæiske skattesamarbejde. Dagens erklæring viser, at en aktiv indsats fra dansk side kan gøre en forskel.

”Det er en stor sejr, at vi i Rådet er lykkes med at få vedtaget en erklæring, der baner vejen for en endnu mere ambitiøs indsats på dette område. Og det har her været afgørende for regeringen at få med, at der skal kigges nærmere på muligheden for at etablere en EU- alarmcentral,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Grundtanken bag regeringens forslag er, at en EU-alarmcentral skal give de 27 EU-medlemslandes myndigheder én og samme indgang til at indrapportere oplysninger ved mistanke om alvorlig grænseoverskridende skattekriminalitet. Det vil betyde, at myndighederne kan reagere hurtigt på oplysninger om potentiel skattesvindel fra andre lande.

Der er også enighed mellem EU-medlemslandene om at arbejde for udveksling af oplysninger om indkomst fra digitale platforme, en forbedring og ensretning af de data, der udveksles mellem medlemslandene, samt at have øget fokus på at identificere grænseoverskridende mønstre og tendenser.

Erklæringen fra Rådet har karakter af rådskonklusioner, dvs. anbefalinger til EU-Kommissionen, som skal stå for det videre arbejde med forslagene.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk