Gyldig fra

Et enigt Folketing bakker op om at styrke klagesystemet og nedbringe sagsbehandlingstiderne

Folketingets partier afsætter 200 mio. kr. som følge af Retssikkerhedspakke IV. De ekstra ressourcer skal nedbringe urimeligt lange sagsbehandlingstider, når man klager over skatten. Med aftalen følger også en ny struktur for skatteankenævnene.

Illustrationsfoto

Store sagspukler og lange sagsbehandlingstider udfordrer retssikkerheden på klageområdet. Nu er regeringen sammen med Folketingets øvrige partier enige om at gennemføre en række initiativer, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden på klageområdet.

Centralt i aftalen er, at regeringen og partierne afsætter ca. 200 mio. kr. af til at styrke klagesystemet i de kommende år. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over aftalen.

”Retssikkerheden er en af de helt store udfordringer på klageområdet, hvor det tager alt for lang tid at behandle klager. For den enkelte borger og virksomhed er det en urimelig situation at stå i. Jeg er glad for, at partierne bakker op om at tilføre flere ressource til skatteklageområdet, så de helt almindelige klager kan blive afgjort væsentligt hurtigere, end tilfældet er i dag”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Området tilføres ca. 120 mio. kr. ekstra de kommende år, samtidig med at gevinster fra de øvrige tiltag i aftalen reinvesteres i klagesystemet. Det svarer til ca. 80 mio. kr. yderligere

De ekstra ressourcer skal bidrage til at afvikle sagspukler og sænke sagsbehandlingstiderne. Midlerne prioriteres bl.a. til at sænke sagsbehandlingstiden for de helt borgernære sager, hvor klageren har behov for en hurtig afklaring, fx fordi klagesagen kan medføre en relativt stor økonomisk og personlig belastning. Det er ambitionen at nedbringe sagsbehandlingstiden til 12 måneder på nye borgernære sager.

Med aftalen følger også en ny struktur for skatteankenævnene, som skal bevare et stærkt lægmandselement, sikre lokal forankring af skatteankenævnene, så klager bliver afgjort tæt på borgere og virksomheder, og samtidig styrke fagligheden.

Den nye skatteankenævnsstruktur tager udgangspunkt i den eksisterende struktur med kommunalt forankrede lægmænd. Samtidig udpeges 10 medlemmer med skattefaglig indsigt, som skal styrke nye skatteankenævn.

Aftalen betyder også, at sagstyperne ved fordelingen målrettes afgørelsesmyndighedernes kompetencer. Fremadrettet skal skatteankenævnene tage sig af sager om momsskøn, mens de mere komplekse sager om told, afgifter og moms behandles i Landsskatteretten. Det følger således af aftalen, at fritvalgsordningen fra 2014 afskaffes, når den nye ankenævnsstruktur træder i kraft.

Læs aftalen ”En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke 4” her.

Skatteordførerne bag aftalen:

Jesper Petersen, Socialdemokratiet, tlf. 61 62 47 66.

Dennis Flydtkjær, Dansk Folkeparti, tlf. 61 62 51 56.

Louise Schack Elholm, Venstre, tlf. 61 62 41 80.

Rune Lund, Enhedslisten, tlf. 61 62 45 44.

Joachim B. Olsen, Liberal Alliance, tlf. 61 62 50 93.

Julius Graakjær, Alternativet, tlf. 33 37 48 13.

Andreas Steenberg, Det Radikale Venstre, tlf. 61 62 50 75.

Lisbeth B. Poulsen, Socialistisk Folkeparti, tlf. 33 37 44 28.

Anders Johansson, Konservative, tlf. 61 62 47 62.