Gyldig fra

Ekspertgruppe klar med rapport om værdiansættelse af virksomheder ved generationsskifte

Regler og værdiansættelser skal være klare og præcise, når nye generationer skal overtage familievirksomheden. Derfor har en ekspertgruppe set på, hvordan reglerne kan justeres. Ekspertgruppen er nu klar med sine anbefalinger. Skatteminister Morten Bødskov ser frem til at læse anbefalingerne.

Travle Mennesker
Travle mennesker

Når nye generationer overtager familievirksomheden, skal det ske på grundlag af klare regler og en retvisende værdiansættelse.

I forbindelse med finansloven 2020 aftalte et flertal i Folketinget at nedsætte en ekspertgruppe, som skulle analysere ændringer i de eksisterende beregningsregler og foreslå, hvordan de kunne forbedres. Nu har ekspertgruppen overgivet deres anbefalinger til skatteministeren.

”Først og fremmest vil jeg gerne kvittere for ekspertgruppens store arbejde. Det er ikke nogen nem opgave, de er sat på. Men det er vigtigt, at vi skaber gennemsigtighed og forudsigelighed for virksomhederne i forbindelse med generationsskifte. Nu ser jeg frem til at læse rapporten og dykke ned i deres anbefalinger sammen med partierne bag finansloven for 2020”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Efter ekspertgruppen har overgivet anbefalingerne, vil de nu blive behandlet af Skatteministeriet med henblik på at se nærmere på anbefalingernes økonomiske og lovgivningsmæssige konsekvenser.

Læs ekspertgruppens rapport her

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk