Gyldig fra

Effektiv kontrolindsats stopper registreringen af mere end 2.700 virksomheder på grund af mistanke om svindel

I perioden fra 2015 til 2019 har Skattestyrelsen forhindret registrering af mere end 2.700 virksomheder, der mistænkes for at ville svindle. Virksomhederne kontrolleres, allerede når de anmoder om at blive registreret for skatter, moms og afgifter, så svindlen stoppes inden den finder sted.

Bygninger Set Oppefra

Skattestyrelsen modtager årligt mere end 80.000 anmodninger fra virksomheder, der ønsker at blive registeret, så de kan indberette skatter, moms og afgifter. En del af virksomhederne oprettes desværre udelukkende med svig til formål.

I en nyligt offentliggjort publikation fra Skattestyrelsen fremgår det, at styrelsen i perioden fra 2015 til 2019 har foretaget i alt 4.487 kontroller af virksomheder, der har anmodet om at blive registreret for at kunne indberette skatter, moms og afgifter. Heraf blev 2.721 virksomheder nægtet registrering, da det blev vurderet, at virksomhederne udelukkende skulle bruges som middel til skatte-og momsunddragelse.  

”Det er nu engang bedst at forhindre skaden, før den sker, og derfor er jeg også rigtig glad for at kunne konstatere, at kontrolindsatsen på området er så effektiv. Det er helt afgørende, at vi beskytter fællesskabets pengekasse, og her er forebyggelse absolut et af de mest effektive værn”, siger skatteminister Morten Bødskov.

I perioden fra 2015 til 2019 er der løbende blevet skruet op for indsatsen på området. Der er blandt andet tilført flere medarbejdere, hvilket har betydet, at antallet af kontroller er øget. Samtidtig har den styrkede indsats betydet, at der er en større træfsikkerhed i kontrolarbejdet. I 2019 blev næsten 7 ud af de 10 virksomheder, som Skattestyrelsen udtog til kontrol, vurderet til at være oprettet med henblik på svig.

I foråret 2020 effektiviserede Skattestyrelsen indsatsen yderligere med en ny digital scoringsmodel, der endnu mere præcist kan vurdere, hvilke virksomheder der skal udvælges til kontrol, når den enkelte virksomhed anmoder om registrering for skatter, moms og afgifter.

”Resultaterne af kontrollen med virksomhedsregistreringer viser endnu engang, at en stærk skattekontrol kræver, at der er medarbejdere nok, men også at medarbejderne har de rette værktøjer at arbejde med. Og det er lige præcis formålet med regeringens reform af skattekontrollen. Vi skal gøre kontrollen bedre, end den er i dag, så vi i højere grad går efter de virksomheder, som bevidst snyder, mens de virksomheder, der gerne vil overholde reglerne, får en hjælpende hånd”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Regeringen ønsker en samlet reform af skattekontrollen frem mod 2023 (læs mere her). Reformen indebærer en styrkelse af området med i alt 1.000 ekstra skattefaglige medarbejdere. Samtidig skal det sikres, at kontrolarbejdet understøttes af effektive og tidssvarende værktøjer, analyseredskaber og it-løsninger.

I slutningen af april blev første skridt i reformen taget, da et enigt folketing indgik aftalen En styrket skattekontrol. Med aftalen blev det fastlagt, hvilke områder der styrkes med de første 250 medarbejdere (læs mere her).

Læs mere om den tidlige registreringskontrol

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk