Gyldig fra

Effektiv kontrol af kædesvig medfører skatteopkrævninger for 3 mia. kr.

Kontrollen med virksomheder, der forsøger at begå kædesvig, er så effektiv, at Skattestyrelsen rammer plet i ni ud af ti kontroller på området. Det har resulteret i skatteopkrævninger for 3 mia. kr. siden 2015.

Illustrationsfoto

I en publikation, der netop er offentliggjort af Skattestyrelsen, fremgår det, at styrelsen siden 2015 har foretaget 8.466 kontroller for kædesvig. Ved næsten ni ud af ti kontroller blev der konstateret svig, og der var i alt forsøgt svindlet for ca. 3 mia. kr. Resultatet er udtryk for en yderst effektiv kontrolindsats og illustrerer vigtigheden af at have en stærk skattekontrol.

”Det er en absolut hovedprioritet for regeringen, at enhver skal svare sit, og at man ikke skal kunne slippe afsted med at snyde fællesskabet. Derfor er jeg også rigtig glad for at se resultaterne af indsatsen mod kædesvig. Den vidner om, at det betaler sig at have en stærk skattekontrol, og at vi skal fortsætte med at gøre livet surt for de virksomheder, der bevidst forsøger at snyde fællesskabet.”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Virksomheder, der forsøger at begå skatte- og momsunddragelse, benytter sig i stigende grad af mere og mere komplekse virksomhedskonstruktioner og svigsmetoder. Det stiller store krav til skattekontrollen.

Det stiller krav til, at der er ressourcer nok til kontrollen, men det stiller også krav til, at skattemyndighederne har effektive og tidssvarende metoder til at understøtte kontrolarbejdet. Den høje træfprocent ved kontrollerne mod kædesvig skyldes i høj grad en systematisk opsamling af viden og erfaringer på området, der blandt andet giver en mere præcis udvælgelse af, hvilke virksomheder der skal kontrolleres.

”Kontrolindsatsen mod kædesvig er et rigtig godt eksempel på, at en stærk skattekontrol kræver de rette metoder og det rette antal hænder. Derfor ønsker regeringen også, at skattekontrollen skal refomeres med både flere ressourcer og bedre metoder og værktøjer, så vi sikrer, at vi ikke alene får mere skattekontrol, men også bedre skattekontrol”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Regeringen ønsker en samlet reform af skattekontrollen frem mod 2023 (læs mere her). Reformen indebærer en styrkelse af området med i alt 1.000 ekstra skattefaglige medarbejdere. Samtidig skal det sikres, at kontrolarbejdet understøttes af effektive og tidssvarende værktøjer, analyseredskaber og it-løsninger.

I slutningen af april blev første skridt i reformen taget, da et enigt folketing indgik aftalen En styrket skattekontrol. Med aftalen blev det fastlagt, hvilke områder der styrkes med de første 250 medarbejdere (læs mere her).

Læs mere om kontrolindsatsen mod kædesvig

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk