Gyldig fra

Deleøkonomien styrkes med nyt lovforslag

Folketinget skal i dag 1. behandle et lovforslag, der både skal give bedre vilkår og sikre, at der er styr på skattebetalingen i deleøkonomien. Skattevilkårene for udlejning af sommerhuse, helårsbolig, bil og båd bliver lempet. Lovforslaget bygger på den politiske aftale om deleøkonomi, der blev indgået i maj 2018.

Christiansborg

Skatteminister Karsten Lauritzen går i dag på talerstolen i Folketingssalen for at førstebehandle lovforslaget om at styrke vilkårene for deleøkonomien i Danmark. Lovforslaget bygger på aftalen om at sikre mere attraktive skattevilkår samt korrekt skattebetaling i deleøkonomien. Aftalen blev indgået tidligere i år med et bredt flertal bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

I forbindelse med den politiske aftale blev der indgået en historisk samarbejdsaftale med den amerikanske udlejningsportal Airbnb. Aftalen indebærer, at Airbnb fra 2. halvår 2019 begynder at dele data om danske udlejeres lejeindtægter med skattemyndighederne, indtil den deleøkonomiske platform i 2021 automatisk kan indberette via et såkaldt API. Datadelingen vil træde i kraft den 1. juli 2019, og oplysningerne skal være med til at skabe et kontrolspor, som sikrer, at brugerne for 2019 og 2020 betaler den skat, de skal.

Det er et vigtigt skridt i forhold til at sikre, at det bliver nemt at betale den korrekte skat for brugere i deleøkonomien, mener skatteminister Karsten Lauritzen.

”Det er en meget vigtig milepæl for en blomstrende deleøkonomi i Danmark, at de deleøkonomiske platforme som fx Airbnb indberetter udlejernes indtægter direkte til skattemyndighederne. Det vil gøre det lettere for udlejere at holde styr på skattebetalingen, fordi det vil ske helt automatisk. Guleroden, vi til gengæld giver udlejerne, er et højere bundfradrag, så de kan beholde flere af lejeindtægterne i egen lomme. Det er en win-win-situation. Og jeg er glad for, at Airbnb ønsker at bidrage til det”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Den politiske aftale indeholder desuden en forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhus, så det med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2018 stiger fra 21.900 kr. til 40.000 kr. om året. For udlejning af helårsbolig forenkles fradraget, så det i 2018 udgør 28.000 kr. om året. Frem til og med 2020 kan man vælge at benytte de nugældende regler for bundfradrag ved udlejning af helårsbolig. Desuden indføres et nyt bundfradrag på 10.000 kr. for udlejning af bil, båd, campingvogn, autocamper og camplet.

For de nye bundfradrag for helårsbolig samt biler, både mv. gælder det, at de fra 2021 betinges af, at indtægterne indberettes til skattemyndighederne af en tredjepart – fx en deleøkonomisk platform som fx Airbnb eller et udlejningsbureau. For sommerhuse gælder det, at det forhøjede bundfradrag betinges af indberetning allerede fra 2018.

Ved udlejning af helårs- og fritidsbolig beskattes 60 pct. af den indkomst, der overstiger bundfradraget, som kapitalindkomst, mens indkomst fra udlejning af biler, lystbåde, campingvogne mv. beskattes som personlig indkomst.