Gyldig fra

DBO med Armenien er den seneste i rækken af regeringens internationale aftaler

Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag underskrevet en såkaldt dobbeltbeskatningsoverenskomst med Armenien. Det er den femte aftale af sin art siden regeringsskiftet og Danmarks 77. DBO i alt. Aftalerne kan virke tekniske, men gavner konkret danske virksomheder, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Illustrationsfoto

Danmark har i dag underskrevet sin 77. såkaldte dobbeltbeskatningsoverenskomst – eller DBO – som er indgået med Armenien. Det er den seneste i rækken af internationale skatteaftaler, som regeringen har indgået.

Skatteminister Karsten Lauritzen er glad for rækken af aftaler, som tjener flere formål.

”Arbejdet med at indgå DBO-aftaler med andre lande er vigtigt, fordi det i sidste ende giver danske virksomheder bedre muligheder for at sælge deres varer i udlandet. Aftalerne sikrer, at virksomhederne har klarhed over skattereglerne og undgår dobbeltbeskatning. Og så er de et redskab til at bekæmpe skatteunddragelse. Derfor stopper vi heller ikke med Armenien, men fortsætter så længe, jeg er skatteminister – og forhåbentlig også efter”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

I 2016 nedsatte skatteministeren en DBO-task force. Her kommer en række erhvervsorganisationer og Danmarks Eksportråd løbende med anbefalinger til lande, som Danmark bør indgå DBO’er med.

Især virksomheder, der agerer internationalt, har gavn af flere aftaler med andre lande. De styrker samhandlen og bidrager til at skabe økonomisk vækst i begge lande.

Skatteministeren har for nylig været i Nigeria for at starte nye forhandlinger op og har tidligere besøgt Iran og Azerbadsjan for at komme i mål med aftaler.

”Det er ofte ikke nogen nem opgave at lave DBO’er – hverken med i- eller u-lande. Det tager lang tid og kan for mange måske virke fjernt og støvet. Men med vores task force har vi fået sat et skub i arbejdet, som altså løbende resulterer i flere aftaler og forhandlinger med flere nye lande. Indsatsen giver pote, og forhåbentlig får vi endnu flere i hus i de kommende år”, siger Karsten Lauritzen.

 

Faktaboks: Arbejde med DBO’er siden regeringsskiftet

Arbejdet med DBO’er kører i tre spor. Ét med afsluttede forhandlinger, hvor DBO’en skal endeligt godkendes i de to landes parlamenter. Ét med forhandlinger, og ét med anmodninger om at påbegynde forhandlinger om en DBO.

Anmodninger om at indgå forhandlinger

  • I oktober 2017 sendte Danmark anmodninger til seks nye lande i hhv. Afrika og Sydamerika.

Igangværende forhandlinger

  • Danmark forhandler lige nu med syv konkrete lande i hhv. Europa, Sydamerika, Afrika og Asien.

Afsluttede forhandlinger

  • Underskrevet DBO med Japan

  • Underskrevet DBO med Azerbaijan

  • Underskrevet DBO med Armenien

  • Underskrevet DBO med de nordiske lande

  • Underskrivelse af den multilaterale konvention, der skal implementere BEPS-minimumsstandarderne i landenes indbyrdes DBO’er.

  • Afsluttede forhandlinger om opdaterede DBO’er med to EU-lande, som endnu ikke er endeligt underskrevet.