Gyldig fra

Corona-hjælp: 638 millioner kroner til virksomheders investeringer i forskning og udvikling

Som led i at hjælpe de danske virksomheder gennem coronakrisen, har Skattestyrelsen fremrykket udbetalingen af 638 millioner kroner af de skattekreditter, som normalt bliver udbetalt i november. Det giver flere hundrede virksomheder øget likviditet under coronakrisen.

Mennesker

638 mio. kr. er i løbet af sommerugerne gået ind på konti hos flere hundreder af landets virksomheder, der investerer i forskning og udvikling. Det er sket for at øge virksomhedernes likviditet under coronakrisen.

”Det er afgørende for regeringen, at vores trængte virksomheder får styrket likviditeten under coronakrisen. Derfor bad vi Skattestyrelsen fremrykke udbetalingen af de såkaldte skattekreditter. Jeg er derfor glad for, at over 600 danske virksomheder har fået skattekredit for 638 millioner kroner”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Pengene kommer fra ’skattekreditordningen’, der giver virksomheder mulighed for at få udbetalt skatteværdien af den del af virksomhedens underskud, som stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Da ansøgningsfristens udløb den 15. maj, havde 631 danske virksomheder ansøgt om at fremrykke udbetalingen af deres skattekreditter. Penge, der ville normalt først bliver udbetalt i november.

Smidigt og tæt samarbejde
Takket være et hurtigt, smidigt og tæt samarbejde mellem de involverede parter gik der mindre end en måned fra lovslaget blev fremsat til bekendtgørelsen blev offentliggjort med den nye ansøgningsfrist. 

”Jeg vil gerne kvittere for det gode samarbejde, både politisk og med brancheorganisationerne. Det har sikret, at vi som myndighed kunne træde til og hjælpe virksomhederne med øget likviditet i den her krise. Samtidigt vil jeg også gerne rose Skattestyrelsen for en effektiv proces”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Før udbetalingen af de enkelte skattekreditter blev ansøgningerne screenet for kendte svigmønstre. 622 af ansøgningerne er gennemgået og godkendt pr. 1. august – og 638 mio. kr. er siden juni udbetalt til virksomhederne. Der resterer stadig et mindre antal ansøgninger, der er ved at blive gennemgået pga. mangler i ansøgningen.  

Hvis alle ansøgningerne bliver godkendt med de ansøgte udbetalingsbeløb, ender den samlede udbetaling af skattekreditter på 663 millioner kroner. De virksomheder, der ikke har ønske at få fremrykket deres udbetaling af skattekrediter, vil fortsat kunne søge om udbetaling i november efter de almindelige regler.

Læs mere om fremrykkede skattekreditter

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk