Gyldig fra

Bundgaard og Bødskov: Den danske model viser igen sin store styrke

Der er i dag indgået en overenskomstaftale for alle statens ansatte, der gælder de næste 3 år. Aftalen er endnu et bevis på den danske models store styrke.

OK21

”Vi har som parter i den danske model fundet hinanden i et godt resultat, hvor begge parter har givet og taget. Resultatet bygger videre på det respektfulde og tillidsfulde samarbejde, som vi har påbegyndt før og haft under forhandlingerne,” siger formand for CFU, Rita Bundgaard.

”Vi repræsenterer forskellige og helt legitime interesser. Vi er ikke altid enige, men vi har i dag vist, at vi finder en vej til det fælles bedste. Det er kernen i den danske model,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Den gode forhandlingsproces med respekt for hinanden
”Jeg vil gerne kvittere for det gode samarbejde, vi har fået etableret. Vi har haft en rigtig konstruktiv og tillidsfuld dialog gennem hele forhandlingsforløbet,” siger skatteminister Morten Bødskov. 

Rita Bundgaard fortsætter:
”Som noget nyt aftalte vi en fælles forhandlingserklæring forud for forhandlingerne, hvor vi blev enige om spilleregler for et respektfuldt og konstruktivt forløb. Det har præget hele forløbet.”

”Den fælles forhandlingserklæring har i høj grad været en forudsætning for at nå i hus med denne store og vigtige opgave,” supplerer Morten Bødskov.

Parternes indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår
”Vi har en lang og stærk tradition for, at arbejdsmarkedets parter tager ansvar for løn- og ansættelsesvilkårene. Vi har i fællesskab vist, at den danske model fortsat lever på det statslige område”, siger Rita Bundgaard og skatteminister Morten Bødskov følger trop:

”Jeg er meget glad for, at vi i fællesskab er blevet enige om at etablere et partnerskab med det klare sigte, at vi også fremover har attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser, som kan tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere. Dermed har vi skabt ro om de statsansattes løn i en krisetid inden for en økonomisk ansvarlig ramme. Det viser, at den danske model virker, og at vi evner kompromisets kunst, selv når verden står i en helt ekstraordinær situation.”