Gyldig fra

Bredt flertal sikrer likviditet for 170 mia. kroner til virksomhederne

De små og mellemstore virksomheder bliver tilbudt en ny momslåneordning. Alle virksomheder får mulighed for at få nye A-skattelån, ligesom betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes. Det har et bredt flertal af folketingets partier vedtaget i dag.

Christiansborg 2 (1)

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en ny momslåne-ordning og en udvidelse af A-skattelåneordningen. Det sikrer virksomhederne en øget likviditet på i alt 170 mia. kroner.

De nye A-skattelån for betalingerne i februar og marts 2021 skal tilbagebetales hhv. 1. april og 1. juni 2022. Det giver virksomhederne mulighed for at beholde likviditet for i alt 79 mia. kroner længere. 

”Jeg er glad for, at vi har kunnet hastebehandle det her lovforslag, og at et bredt flertal af Folketingets partier bakker op. Danmark er i en alvorlig økonomisk krise, og derfor ser regeringen løbende på, hvordan vi fortsat bedst kan hjælpe lønmodtagere og virksomheder. Med det her initiativ har regeringen samlet styrket likviditeten i danske virksomheder med 470 mia. kroner”, siger skatteminister Morten Bødskov. 

Små og mellemstore virksomheder fik i 2020 lagt momsperioder sammen og dermed udskudt betalingen til foråret 2021, men på grund af de fortsatte restriktioner har man altså valgt at tilbyde virksomhederne en ny låneordning, der betyder, at momsbetalingen den 1. marts 2021 først skal tilbagebetales den 1. februar 2022. 

Derudover udvides A-skattelåneordningen til at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts 2021, ligesom der gives mulighed for, at store virksomheder også kan anmode om lån for betalingerne i februar og marts 2021.

Der har været bekymring for, hvad det vil betyde, at virksomhederne stod til at skulle tilbagebetale lån fra flere låneordninger på én gang. Derfor er partierne også blevet enige om at udjævne tilbagebetalingerne.

”Regeringen tager virksomhedernes situation meget alvorligt, og vi er optaget af, at virksomhederne kommer så godt som muligt igennem krisen. Ved at forlænge tilbagebetalings-fristen kan vi så at sige glatte tilbagebetalingerne lidt ud og dermed holde hånden under virksomhedernes økonomi helt frem til sommeren 2022”, siger Morten Bødskov. 

A-skattelån vedrørende februar-betalingen i 2021 skal først tilbagebetales den 1. april 2022, og A-skattelån vedrørende marts-betalingen i 2021 skal først tilbagebetales den 1. juni 2022. 

Det giver virksomhederne mulighed for at beholde likviditet på 26 mia. kr. fra februar-betalingen i knap to måneder yderligere og fra marts-betalingen på 53 mia. kr. i knap fire måneder yderligere.

FAKTA
- A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts 2021. Samtidig vil regeringen give mulighed for, at også store virksom-heder kan anmode om lån for betalingerne i februar og marts 2021.
- Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4½ må-ned for alle virksomheder.
- En ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den dobbelte moms i form af udskudt og ordinær moms, der skal angives og betales 1. marts 2021.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk