Gyldig fra

Bred opbakning til at udskifte gamle it-systemer i skatteforvaltningen

Regeringen har i dag indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF om at påbegynde forberedelsen af udskiftningen af en række vitale it-systemer i skatteforvaltningen. Opgaven forventes at skulle løbe over de næste 15 år og vil koste et to cifret milliardbeløb. Det er rettidig omhu, at vi får taget hul på udskiftningen af de gamle systemer, siger skatteministeren.

Skatteministeriets bygning

Danmarks skatteforvaltning har tidligere gennem årtier været digital frontløber. Men nu har en række vitale it-systemer – de såkaldte legacy-systemer – en så fremskreden alder, at de skal udskiftes og moderniseres. Det slog det tværministerielle Legacy-udvalg fast i deres rapport kort efter sommerferien. Det forventes, at det vil tage 15 år eller mere at udføre det omfattende arbejde.

Regeringen har i den netop indgåede aftale om finansloven for 2019 afsat 612 mio. kr. i de kommende fire år til at påbegynde opbygningen af organisatorisk kapacitet i skatteforvaltningen til at håndtere udfordringerne med legacy-systemerne.

I dag har alle partier i Folketinget indgået en aftale, hvori udfordringerne anerkendes, og der er enighed om de næste skridt til at tage hånd om den forestående udskiftning og modernisering af de aldrende it-systemer.

”Flere af vores it-systemer er mere end 50 år gamle. Derfor er det et første, men vigtigt skridt, at vi nu får taget hul på den kæmpemæssige udfordring. Det er rettidig omhu at få rettet op på det teknologiske efterslæb, der er, så vi fortsat sikrer en stabil og sikker drift af skatteforvaltningens it-systemer. Selvom debatten om ansvaret for skatteforvaltningens udfordringer er blevet mere intens, og diskussionerne er blusset gevaldigt op den seneste tid, så vil jeg gerne anerkende, at alle Folketingets partier i denne sag tager ansvar for, at vi kan løse de fremtidige udfordringer sammen”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Læs aftaleteksten her.

Skatteordførerne bag aftalen:

Jesper Petersen, Socialdemokratiet, tlf. 61 62 47 66.

Dennis Flydtkjær, Dansk Folkeparti, tlf. 61 62 51 56.

Louise Schack Elholm, Venstre, tlf. 61 62 41 80.

Rune Lund, Enhedslisten, tlf. 61 62 45 44.

Joachim B. Olsen, Liberal Alliance, tlf. 61 62 50 93.

Julius Graakjær, Alternativet, tlf. 33 37 48 13.

Andreas Steenberg, Det Radikale Venstre, tlf. 61 62 50 75.

Lisbeth B. Poulsen, Socialistisk Folkeparti, tlf. 33 37 44 28.

Anders Johansson, Konservative, tlf. 61 62 47 62.