Gyldig fra

Alle Folketingets partier indgår aftale om styrket skattekontrol

Regeringen har i dag indgået en aftale med alle Folketingets partier om en markant styrkelse af skattekontrollen. Aftalen er første etape i ambitiøs reform af skattekontrollen og har fokus på hvidvaskområdet, momsområdet, behandlingen af straffesager samt bekæmpelsen af skattely.

Christiansborg

Skatteminister Morten Bødskov har i dag indgået en aftale med samtlige Folketingets partier om første etape af en samlet reform af skattekontrollen. Dermed er det blandt andet lagt fast, hvilke områder de 250 nye medarbejdere, som tilføres kontrolområdet i 2020 som følges af finanslovsaftalen, skal arbejde med.

”Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes at samle en bred opbakning til vores plan for at reformere skattekontrollen. Danskerne skal kunne stole på, at enhver svarer sit, og at skatteforvaltningen slår hårdt ned på dem, der snyder for at undgå at betale deres del til fællesskabet. Sådan har det ikke altid været, men nu har vi sammen taget et stort skridt i den rigtige retning”, siger skatteminister Morten Bødskov.

I alt ansættes der, fordelt over hele landet, ca. 60 medarbejdere til en styrket indsats mod hvidvask og på straffesagsområdet, ca. 90. medarbejdere til momskontrol og ca. 100 til indsatsen mod skattely og international skatteunddragelse. Samtidig sættes gang i et omfattende arbejde, som skal sikre nye værktøjer, nye analyseredskaber og nye it-løsninger, der skal understøtte kontrolarbejdet.

”Skattekontrollen er i dag udfordret af manglende ressourcer og nye og mere komplicerede typer af svindel. Derfor er det helt afgørende, at vi skruer op for indsatsen på de her områder. Men det kan ikke stå alene. Vi skal også være bedre til at vejlede de virksomheder, der gerne vil følge reglerne. For vi ved, at en stor del af årsagen til den manglende regelefterlevelse er fejl. De fleste ønsker med andre ord at følge reglerne, og dem skal vi selvfølgelig hjælpe”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Derfor er partierne i forbindelse med aftalen også enige om, at der i implementeringen af reformen skal være fokus på, at det skal være nemmere for virksomhederne. I den forbindelse er der bl.a. nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvilke fejltyper der er de mest hyppige og på den baggrund præsentere mulige initiativer, der mindsker antallet af fejl.

Partierne er derudover enige om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der bl.a. skal se på, om brugen af eksisterende sanktioner kan skærpes, og om der skal kunne sanktioneres hårdere, så konsekvenserne ved ikke at overholde reglerne bliver mere mærkbare.

Det er regeringens mål, at der frem mod 2023 skal ansættes i alt 1.000 nye kontrolmedarbejdere.

Læs hele aftalen her

Kontaktinformationer på ordførerne

Troels Ravn: 6162 4783

Kathrine Olldag: 3337 4709

Carl Valentin: 6162 5777

Rune Lund: 6162 4544

Torsten Gejl: 3337 4801

Louise Schack Elholm: 3337 4525

Dennis Flydtkjær: 6162 5156

Rasmus Jarlov: 3337 4208

Lars Boje Mathiesen: 6162 5053

Ole Birk Olesen: 3337 4908

Pressekontakt

Er du journalist, og har du spørgsmål til Skatteministeriet? Så kontakt Skatteministeriets pressefunktion:

Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk