Gyldig fra

Aftale skærper kontrol med import af brugte biler

Alle partier i Folketinget er enige om en række initiativer, der skal mindske problemerne ved import af brugte biler. Samtidig introduceres en ny kontrol- og vejledningsstrategi, som skal identificere virksomheder, der snyder. Tiltagene kommer, efter en stikprøve viser indikationer på mulig snyd ved import af brugte biler.

Motorvej

Regeringen og alle partier i Folketinget har netop indgået en aftale om at styrke kontrollen på motorområdet, herunder særligt importen af brugte køretøjer.

Tiltagene kommer, efter en stikprøve fra Motorstyrelsen indikerer, at selvanmelderne sætter værdien af deres køretøj for lavt ved import af brugte køretøjer, og dermed opnår de en lavere registreringsafgift.

”Endnu en gang ser vi tegn på, at der er problemer på motorområdet. Denne gang på importen af brugte biler. Det er helt uacceptabelt, og det hverken kan eller vil regeringen sidde overhørig. Derfor strammer vi nu kontrollen på området og sætter ind overfor incitamenter til snyd. Det er jeg i sagens natur rigtig glad for, at alle partier i Folketinget står bag, så vi kan komme problemerne til livs”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Konkret er partierne enige om at:

 • Øge kontroltrykket med import af brugte biler fra 10 til 15 pct., svarende til ca. 3.000 ekstra kontroller årligt.
 • Toldsynets gyldighed reduceres fra et år til fire uger.
 • Nedsætte fradrag og tillæg for et køretøjs stand på både import og eksport af brugte køretøjer fra 5 pct. til 2 pct.
 • Fastholde forlængelsen af den såkaldte kravlegårdsordning, så nye selvanmeldervirksomheder følges i seks måneder.
 • Ny tidsfrist for anmodning om beregning af leasingkøretøjs værditab skal sikre mere korrekt afgift.

Motorstyrelsens stikprøve kommer som opfølgning på en aftale mellem Folketingets partier d. 2. april 2019, hvor der allerede blev igangsat en række kontrolinitativer (Læs mere her). I den forbindelse blev det aftalt, at Motorstyrelsen skulle undersøge, om udfodringerne på eksportområdet også gjorde sig gældende ved import af brugte køretøjer.

Ny kontrol- og vejledningsstrategi
Udover de nye initiativer er Motorstyrelsen i gang med at udvikle og implementere en ny kontrol- og vejledningsstrategi. Det skal øge muligheden for at identificere virksomheder i motorbranchen, hvor der er udfodringer med regelefterlevelsen og målrette kontrollen mod dem.

”Gang på gang har vores analyser og stikprøver vist, at der er udfordringer med at følge reglerne på motorområdet. Derfor skærper Motorstyrelsen nu sin kontrol og vejledning på de aktører, der går over stregen gentagne gange. Vi skal med andre ord blive endnu bedre til at finde de brodne kar og stoppe dem. Og lad mig bare sige med det samme: Vi fortsætter med at have fokus på området og vil løbende vurdere, om der er behov for yderligere tiltag på hele motorområdet” siger skatteminister Morten Bødskov.

Set i lyset af de omfattende tiltag for at styrke regelefterlevelsen på hele motorområdet er partierne enige om at følge udviklingen inden for import og eksport samt leasingområdet.

Læs mere:
Aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet
Faktaark - Initiativer til styrkelse af regelefterlevelsen på motorområdet
Faktaark - Stikprøveundersøgelse: Selvanmeldere værdifastsætter importerede brugte køretøjer for lavt

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk

Ordførere

 • Troels Ravn (S) - 6162 4783
 • Louise Elholm (V) - 6162 4180
 • Dennis Flydtkjær (DF) - 3337 5112
 • Kathrine Olldag (RV) - 6162 3800
 • Carl Valentin (SF) - 6162 5777
 • Rune Lund (EL) - 6162 4544
 • Mona Juul (K) – 6162 3202
 • Josephine Fock (ALT) – 6162 4114
 • Ole Birk (LA) - 6162 5176
 • Lars Boje Mathiesen (NB) – 6162 5033