Gyldig fra

Afgifter retur for overskudsvarer

Organisationer og foreninger, der anvender overskudsvarer til humanitære formål, får fra den 1. juli mulighed for at få godtgjort visse afgifter. Skatteminister Morten Bødskov besøger i dag Bilka i Ishøj som samarbejder med ”Næstehjælperne” om overskydende mad.

Slik

Fra den 1. juli 2021 bliver det muligt for organisationer og foreninger at få godtgjort eksempelvis afgifter på kaffe, chokolade eller sukkervarer, når de bruger varerne til julehjælp, i varmestuer, på herberger eller til andre humanitære formål. 

Afgiften betales af producenten af eksempelvis slik, mens afgiftsgodtgørelsen vil tilfalde den forening eller organisation, der anvender varen til humanitære formål. 

”Det er vigtigt, at vi som samfund rækker en hånd ud til de organisationer og foreninger, der lægger tid og energi i at hjælpe dem, der ellers ikke har så meget. Loven er et skridt i den retning, og jeg håber, at det vil motivere flere til at donere det, de kan.” siger skatteminister Morten Bødskov, som i dag besøger Bilka i Ishøj, der har et samarbejde med ”Næstehjælperne” om donation af overskydende mad. 

Skatteminister Morten Bødskov håber desuden, at loven vil øge incitamentet for producenter, importører, grossister og butikker til at donere eller sælge overskudsvarer billigt til disse organisationer og foreninger i stedet for at kassere dem. 

”Det er helt hul i hovedet, at vi som samfund smider så meget mad ud, der egentlig sagtens kan spises, fordi indpakningen har fået et slag eller sidste salgsdato nærmer sig. Vi løser ikke hele madspildsproblemet med det her, men nu forsøger vi at øge incitamentet hos danske virksomheder til at se det positive i at donere varer eller sælge dem billigt til de humanitære organisationer, ” siger skatteminister Morten Bødskov. 

Skatteminister Morten Bødskov besøger Bilka i Ishøj fredag den 28. maj kl. 15:15. 

Pressekontakt: 
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk