Gyldig fra

6 mia. kr. klar til virksomhedernes grønne omstilling

Folketinget har i dag vedtaget at understøtte virksomhedernes grønne omstilling med 6 mia. kr. i 2021-2025, så de er klar, når der bliver indført en ensartet CO2e-afgift.

Vindmoeller2

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der øger virksomhedernes mulighed for at investere i den grønne omstilling.

Det sker som led i aftalen om en grøn skattereform og skaber fundamentet for en grøn omstilling, i takt med at der indføres en ensartet CO2e-afgift.

”Hvis vi skal helt i mål med vores grønne ambitioner, kræver det, at vi hjælper virksomhederne til at omstille sig til den nye grønne virkelighed. Derfor er jeg glad for, at vi i dag giver virksomhederne mulighed for at foretage kloge investeringer, som gør dem klar til, at vi indfører en ensartet CO2e-afgift. Det bidrager til, at vi går en grønnere fremtid i møde, hvor der samtidigt er plads til vores virksomheder og vores velfærdssamfund”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Det vedtagne lovforslag udmønter en del af aftalen om en grøn skattereform, som regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative blev enige om den 8. december 2020. Det består af en række ordninger, der bl.a. giver virksomhederne forøget fradrag for deres investeringer, herunder deres grønne investeringer.

Ensartet CO2e-afgift på vej
Næste led i den grønne skattereform er allerede i gang. En ekspertgruppe er nemlig ved at udarbejde anbefalinger til rammerne for en ensartet afgift af alle klimabelastende udledninger.

”Mens virksomhederne nu får mulighed for at få fradrag for deres grønne investeringer, arbejder en ekspertgruppe videre på, hvordan vi indfører en ensartet CO2e-afgift på bedst mulig vis. Konklusionerne ser jeg selvsagt frem til, så vi kommer endnu et stort skridt videre mod at indfri vores historisk ambitiøse målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Ekspertgruppen afleverer sin første delrapport i slutningen af 2021. Den tager første spadestik mod at fastlægge rammerne for en fremtidig ensartet CO2e-afgift.

Derefter skal ekspertgruppen aflevere den anden og sidste afrapportering i efteråret 2022. I den rapport vil ekspertgruppen belyse modeller for en mere ensartet CO2e-regulering af alle omfattede udledninger.

Det skal give aftalepartierne de bedst mulige forudsætninger for at fastlægge rammerne for en ensartet CO2e-afgift frem mod 2030.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk