Gyldig fra

17.500 ansøgninger godkendt til rentefrie skattelån for mere end 3 mia. kr.

Mere end 17.500 ansøgninger er blevet godkendt til rentefrie A-skattelån. Samlet set har lånene en værdi på ca. 3,3 mia. kroner og yderligere låneordninger er på vej.

Arbejde6

Danske virksomheder er fortsat presset på grund af corona-pandemien. For at styrke likviditeten har virksomheder af flere omgange afhængig af virksomhedsstørrelse, siden den 3. februar 2021 kunnet søge om et rentefrit lån. Lånet svarer til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skulle betale i starten af 2021. 

Skattestyrelsen har godkendt lån for mere end 3 mia. kr. på baggrund af ca. 17.500 ansøgninger, siden låneordningerne åbnede for ansøgninger den 3. februar og frem til den 8. april. 

"Det er godt at se, at virksomhederne tager så godt imod den her ordning. Regeringen tager virksomhedernes situation meget alvorligt, og vi er optaget af, at virksomhederne kommer så godt som muligt igennem krisen. Lånene kan være en hjælp til mange virksomheder for at klare sig igennem denne tid og sikre lønmodtagerne deres job," siger skatteminister Morten Bødskov. 

Ved den første runde af rentefrie skattelån i februar og marts er mere end 8.700 ansøgninger om lån blevet godkendt for over 800 mio. kr. Ved anden runde i marts og april er mere end 8.800 ansøgninger godkendt for 2,5 mia. kr. Samlet set er der dermed godkendt lån for ca. 3,3 mia. kr. 

"Regeringen har sammen med Folketingets partier stillet godt 590 mia. kr. til rådighed for virksomhederne i form af bl.a. udskudte betalingsfrister og rentefrie låneordninger samtidig med, at der er lavet milliard-store kompensationsordninger. Det er fortsat regeringens ambition at få virksomheder og lønmodtagere bedst muligt gennem krisen, og derfor ser vi løbende på, hvordan vi bedst kan understøtte den ambition," siger Morten Bødskov. 

Virksomhederne skal være opmærksomme på, at det er et krav for både de allerede gennemførte og kommende låneordninger, at virksomhederne også fremover angiver deres A-skat, AM-bidrag eller moms til tiden, og at virksomhederne ikke har fået fastsat deres tilsvar af A-skat, AM-bidrag eller moms af Skattestyrelsen inden for de seneste tre år, fordi de ikke har angivet. 

Skattestyrelsen afslår desuden anmodninger om lån, hvis ejeren eller en i virksomhedens ledelse inden for de sidste ti år er dømt for skatte- eller afgiftsunddragelse, eller hvis virksomheden er under konkurs, tvangsopløsning eller likvidation. 

Den 9. april 2021 åbnede ansøgningsfristen for endnu en låneordning, hvor alle virksomheder kan låne et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som små og mellemstore virksomheder rettidigt har angivet for februar 2021 og store virksomheder har angivet for marts 2021. Ansøgningsfristen for den nye låneordning er 7. maj 2021. 

Læs mere om de kommende låneordninger på skat.dk/corona

Læs mere om virksomhedernes brug af A-skattelån her


Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion: 
Tlf. 72 22 23 24 
E-mail: presse@skm.dk