Gyldig fra

10 nye initiativer skal gøre inddrivelsen af gæld mere enkel

Skatteminister Karsten Lauritzen er sammen med alle Folketingets partier klar med 10 konkrete initiativer, der skal forenkle lovgivningen på inddrivelsesområdet. Dermed kommer lovgivningen til at gå hånd i hånd med det nye system, der skal inddrive borgernes gæld til det offentlige. Forenklingen er en forudsætning for genopretningen af gældsinddrivelsen, understreger skatteministeren.

Skatteministeriets bygning

Kompleks lovgivning på inddrivelsesområdet har været medvirkende til, at inddrivelsen af borgernes gæld til det offentlige i flere år har været udfordret. Det vil skatteminister Karsten Lauritzen sammen med alle Folketingets partier have rettet op på. 10 konkrete initiativer skal forenkle lovgivningen og gøre den klar til at spille sammen med det nye gældsinddrivelsessystem.

”Vi er godt i gang med at bygge et nyt system til at inddrive gæld. Men det er en afgørende læring fra det kuldsejlede EFI-system, at hvis lovgivningen skal være velfungerende og klar til de nye digitale systemer, vi udvikler, så skal den være mere enkel. Fremover bliver reglerne lettere at forstå – både for borgere og dem, der skal administrere dem. Det er endnu et vigtigt skridt til at genoprette inddrivelsen af danskernes gæld til det offentlige”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Med den nye organisering af skatteforvaltningen får Gældsstyrelsen fra 1. juli 2018 ansvaret for at inddrive gælden til det offentlige.

Lovforslaget udgør anden bølge af tiltag, der skal forenkle lovgivningen på området, efter at skatteministeren i marts 2017 – sammen med et flertal i Folketinget – vedtog første runde af tiltag.

De 10 nye initiativer skal først og fremmest give mere digitaliseringsklare regler, som sikre en mere enkel håndtering af reglerne for forældelse af borgernes gæld. Samtidig skal det styrke ansvarsfordelingen mellem Gældsstyrelsen og de offentlige kreditorer som fx DR, kommuner og forsyningsselskaber, som sender gæld til inddrivelse.

Konkret betyder det bl.a., at Gældsstyrelsen kan fortsætte inddrivelsen af en gæld, selvom den skifter ejer – fx ved dødsfald eller virksomhedsdannelse. Forældelsesfristerne ensrettes, så en gældspost tidligst kan forældes 3 år efter, at den er modtaget til inddrivelse. Og så bliver det muligt for Gældsstyrelsen at sende gældsposter tilbage til de offentlige institutioner med tilgodehavender, hvis der fx er en begrundet mistanke om fejl i data. Det skal medvirke til, at inddrivelsen sker på et stærkere juridisk grundlag.

Det seneste år har skatteministeren dermed fremlagt i alt 17 konkrete initiativer til at forenkle inddrivelseslovgivningen – og flere vil følge med tiden.

”Det er en klar dagsorden for mig som skatteminister og regeringen som helhed, at vi forenkler lovgivningen. Vi skal kunne sætte strøm til lovgivningen og gøre den klar til den digitale tidsalder, vi lever i. Nye it-systemer og nye digitale måder at løfte kerneopgaver i skatteforvaltningen kræver, at lovgivningen følger med”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Ud over forenklingstiltagene indeholder lovforslaget også initiativer, der styrker gældsinddrivelsen generelt. Blandt andet foreslås det indført, at borgere med gæld under inddrivelse hos Gældsstyrelsen får pligt til at oplyse den udenlandske adresse, hvis de flytter ud af Danmark.

Derudover hæves den øvre grænse for, hvor mange penge, der kan inddrives ved automatisk lønindeholdelse.

Lovforslaget er i dag sendt i høring, og høringsfristen udløber den 9. marts 2018. Herefter fremsættes det efter planen den 25. april 2018 og kan dermed endeligt vedtages af Folketinget inden sommerferien.

Faktaark med gennemgang af de 10 initiativer til forenkling.