Gyldig fra

Væsentlig fremgang med årsregnskabet for § 38

Skatteministeriet har i dag offentliggjort årsregnskabet for 2019 over statens indtægter for § 38. Regnskabet viser en fortsat fremgang i håndteringen af en række usikkerheder i forhold til tidligere år. Skatteministeren er tilfreds med forbedringerne i regnskabet.

Neg Glas Gennemgang
Skatteministeriet

Rigsrevisionen har i en årrække vurderet, at der var betydelig usikkerhed i aflæggelsen af regnskabet for statens indtægter for § 38. Skatteministeriet har derfor gennem de seneste år - i en tæt og konstruktiv dialog med Rigsrevisionen - arbejdet kontinuerligt med at nedbringe usikkerhederne i årsregnskab for § 38.

De senere år er der sket en betydelig styrkelse af den regnskabsfunktion, der varetager regnskabet for § 38, både organisatorisk og i forhold til ressourcer og kompetencer. Siden 2017 er der udarbejdet og offentliggjort årsregnskaber for § 38, hvor der er redegjort for problemernes omfang og status for nedbringelsen af usikkerhederne.

Skatteministeriet har i dag offentliggjort årsregnskabet på § 38 for 2019, som viser markant fremdrift i arbejdet med at nedbringe usikkerheden i forhold til 2018.

Som eksempel kan følgende forhold fremhæves:

  • Det er for første gang lykkes at opgøre og dermed nedbringe den samlede bruttousikkerhed for konti, som ikke kan afstemmes til 0,4 mia. kr. i 2019. I 2018 udgjorde usikkerheden 47,7 mia. kr.
  • I 2019 er der udviklet og idriftsat yderligere syv komplekse systemafstemninger således, at 47 ud af 49 systemafstemninger er i løbende drift. Systemafstemningerne er afgørende for at sikre, at der ikke sker fejl i data, når de bliver overført fra et it-system til et andet. I 2018 var 40 ud af 49 systemafstemninger i løbende drift.
  • Der er modtaget 24 ud af 26 revisorerklæringer, som dokumenterer fuldstændighed og nøjagtighed af regnskabsdata i 29 systemer, som understøtter alle indtægter i relation til regnskabet for § 38. Det kan dog ikke endeligt konkluderes, før de to sidste revisorerklæringer er modtaget, men der er ikke identificeret forhold, som indikerer væsentlige regnskabsmæssige fejl. I 2018 blev der alene udarbejdet erklæringer for fire systemer.

Skatteministeren er tilfreds med forbedringerne i regnskabet:

”Årsregnskabet for 2019 viser tydelige fremskridt i arbejdet med at nedbringe usikkerheden i forhold til sidste år. Vi er kommet langt, hvilket forbedringerne i regnskabet er en tydelig indikator på. Jeg håber, at også Rigsrevisionen er tilfreds med fremgangen og det store arbejde, der er gjort det foregående år. Vi er dog ikke endeligt i mål, før alle væsentlige usikkerhederne er fjernet”, siger Morten Bødskov.

Aflæggelsen af årsregnskabet for 2019 viser fortsat fremgang i håndteringen af usikkerhederne. Der vil fortsat blive arbejdet med at styrke regnskabsaflæggelsen og fjerne de resterende usikkerheder. Usikkerhederne er ikke udtryk for, at der er opstået nye problemer eller tab, men reflekterer kendte usikkerheder.

Læs årsregnskabet for §38 for 2019 her.