Gyldig fra

Uafhængige eksperter til udvikling af nyt ejendomsvurderingssystem

To uafhængige eksperter skal yde faglig bistand og rådgivning til regeringens Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE). ICE har til opgave at udvikle et nyt ejendomsvurderingssystem.

178854805.jpg

Regeringen etablerede i 2014 et Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE), som bl.a. skal videreudvikle beregningsmodellen for ejerboliger samt udvikle modeller for beregning af grundværdier, sommerhuse, erhvervsejendomme mv. Arbejdet i ICE tager afsæt i Engberg-udvalgets rapport. 

Til brug for dette arbejde vil ICE i den kommende periode få faglig bistand og rådgivning fra to uafhængige eksperter; Professor, Ph.d., Peter Birch Sørensen, Københavns Universitet og Professor, Ph.d., Bent Jesper Christensen, Aarhus Universitet. De to uafhængige eksperter har begge en solid teoretisk baggrund og erfaring og har gennem en årrække arbejdet med skattepolitiske og økonometriske problemstillinger.