Gyldig fra

Tredje del af Afgifts- og tilskudsanalysen er nu offentliggjort

Den tredje af i alt seks delanalyser af afgifter og tilskud på energiområdet er nu klar til offentliggørelse. Den nye delanalyse har haft fokus på emissionsafgifter som NOx, SO2 og CO2.

Illustrationsfoto

Den tredje af i alt seks delanalyser, som tilsammen udgør den såkaldte Afgifts- og Tilskudsanalyse, er nu klar til offentliggørelse.

Analysearbejdet blev sat i gang af et bredt flertal i Folketinget som led i Energiaftale 2012 og skal blandt andet bruges til at undersøge, om Danmark lever op til sine klima- og energipolitiske mål på den mest effektive måde og med færrest mulige omkostninger.

Delanalyse 3 har undersøgt, om emissionsafgifterne på brændsler, der blandt andet bruges til opvarmning og fremstilling, er sammensat hensigtsmæssigt. Den energi, der forbruges på fx kraftvarmeværker, og når der fyres op i brændeovnene landet over, medfører udledninger af drivhusgasser og stoffer, der forurener og kan være sundhedsskadelige for mennesker.

Analysen har set på, om de nuværende afgifter på SO, NO og CO har det rette niveau, og om der er udledninger, der medfører skader, som ikke er afgiftsbelagt.

Regeringen har endnu ikke taget stilling til delanalysens konklusioner, men eventuelle tiltag på baggrund heraf skal være i overensstemmelse med blandt andet regeringens skattestop.

Delanalyse 3 vil blive drøftet med den referencegruppe af eksperter og interessenter, som har været tilknyttet arbejdet.

Tidligere i år er delanalyserne 1, 2 og 6 offentliggjort. Delanalyse 5 forventes offentliggjort i januar 2017 og delanalyse 4 inden sommeren 2017.

Læs delanalyse 3 her.