Gyldig fra

Større præcision i indsatsen mod social dumping

Skattestyrelsens indsats mod social dumping er blevet mere effektiv, viser ny publikation.

aa048995.jpg

Siden 2015 er Skattestyrelsen blevet bedre til at finde de steder, hvor der er problemer med social dumping.

Sidste år gennemførte Skattestyrelsen i samarbejde med Arbejdstilsynet og politiet 3.225 kontroller. I 1.499 af sagerne førte kontrollen til en skattemæssig regulering. Det giver en træfsikkerhed på 46 pct., hvilket er en forbedring siden 2015, hvor der skete reguleringer i 32 pct. af sagerne. 

Du kan læse mere om Skattestyrelsens arbejde og indsatsen mod social dumping i deres nyeste publikation her.  

Indsatsen mod social dumping sker i et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet, og politiet og består af en række landsdækkende og regionale aktioner. Aktionerne skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark, samt sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked og fair konkurrencevilkår.