Gyldig fra

Skoler får kompensation for ændrede momsregler

Regeringen har besluttet at indføre en kompensationsordning til produktions- og erhvervsskoler, der ellers stod til at miste et millionbeløb i kølvandet på en EU-dom.

Illustrationsfoto

Det kommer ikke til at koste erhvervs- og produktionsskolerne penge, at en EU-dom har gjort det nødvendigt at ændre på momspraksis for offentlige institutioner.

Dommen drejede sig egentlig om offentlige tilskud til et fransk plejehjem. Men da momsreglerne er EU-harmoniserede, reducerer dommen også retten til at fradrage moms i Danmark. Den nye momspraksis stod til at koste produktions- og erhvervsskolerne op mod 100 mio. kr., hvilket i den sidste ende formentlig ville gå ud over undervisningen.

Skatteminister Karsten Lauritzen har været i tæt dialog med Socialdemokratiet om sagen. Og regeringen har tilsluttet sig et ønske om, at erhvervs- og produktionsskolerne ikke bør lide økonomisk under den nye momspraksis.

”Jeg er helt enig med Socialdemokratiet i, at følgevirkningerne af EU-dommen har nogle uheldige konsekvenser for de danske produktions- og erhvervsskoler. Det er ikke rimeligt, og det vil vi derfor rette op på”, siger Karsten Lauritzen.

Regeringen har besluttet at holde hånden under skolerne, så de ikke bliver ramt økonomisk. Konkret vil der derfor blive indført en kompensationsordning. Selve udbetalingerne til erhvervs- og produktionsskolerne administreres af Undervisningsministeriet.