Gyldig fra

Skatteøkonomisk Redegørelse 2023

Skatteministeriet udgiver for femte gang Skatteøkonomisk Redegørelse.

Illustrationsfoto

Publikationen udkommer på bagkant af coronapandemien og Ruslands invasion af Ukraine, der begge har bidraget til ændrede økonomiske vilkår for danskerne.

I Danmark opkræver skattevæsenet i 2023 omkring 1.200 mia. kr., der bliver brugt til uddannelse, hospitaler, børnepasning og meget andet til glæde for os alle sammen. Indtægterne fra skatter og afgifter står for 90 pct. af de offentlige indtægter. På mange måder er det velfærdsstatens centralnervesystem.

Den grønne omstilling fylder stadig mere i skattepolitikken. Det ses tydeligt med Klimalovens målsætning om en reduktion af CO2-udledningerne på 70 pct. frem mod 2030. Derfor er der også et særligt kapitel dedikeret til beskatningen af CO2-udledninger, der er en hjørnesten i opfyldelsen af målsætningen.

Der var den 1. maj 2023 frist for, at virksomheder skal tilbagebetale coronalån. Publikationen giver en status på tilbagebetalingen. Den viser, at godt 87 pct. af alle coronalån er tilbagebetalt. Derudover er ca. 5 pct. af lånene omfattet af en betalingsaftale med Skattestyrelsen.

Andre centrale analyser i Skatteøkonomisk Redegørelse 2023 handler om:

  • Samfundsøkonomisk virkning af personskatter
  • Grænsehandel og tobaksafgifter
  • Anvendelsen af aktiesparekontoen

Publikationen giver også et overblik over en række centrale skatteøkonomiske nøgletal, herunder udviklingen i skattetrykket, skatte- og afgiftsstrukturen samt i marginalskatter og gennemsnitsskatter. Derudover rummer publikationen et komplet overblik over de seneste års skatte- og afgiftspolitiske initiativer.

Publikationen kan læses her