Gyldig fra

Skattemisteren griber ind over for udnyttelse af regler der gælder ved overtagelse af virksomhedsordningen

Skatteministeren griber ind over spekulationsmulighed.

Skatteminister Morten Bødskov

Skatteministeren har 22. december 2020 fremsat et lovforslag, der indeholder et indgreb mod udnyttelse af reglerne vedrørende virksomhedsordningen. Lovforslaget har virkning fra fremsættelsen, da lovforslaget anviser en spekulationsmulighed.

Det har måttet konstateres, at de gældende regler giver mulighed for, at der kan tages midler ud af virksomhedsordningen til privatforbrug uden at udløse den beskatning, som ellers er hensigten efter virksomhedsordningens opbygning. Lovforslaget sendes i offentlig høring ved fremsættelsen.