Gyldig fra

Skatteministeriets kommentar til statusredegørelsen fra Undersøgelseskommissionen af SKAT

Skatteministeriet har modtaget undersøgelseskommissionens statusredegørelse. Ministeriet arbejder fortsat på højtryk for at udlevere materiale til undersøgelseskommissionen

Skatteministeriets bygning

Skatteministeriet har til orientering modtaget Undersøgelseskommissionen om SKATs statusredegørelse. Skatteministeriet hæfter sig ved, at undersøgelseskommissionen vurderer, at der løbende har været en konstruktiv dialog parterne imellem, men at undersøgelseskommissionen desværre synes, at forløbet i udleveringen af relevant materiale ikke har været tilfredsstillende.

Skatteministeriet har løbende udleveret materiale til Undersøgelseskommissionen om SKAT siden november 2017. I alt er der udleveret 1.184 mapper til undersøgelseskommissionen. Skatteministeriet har bestræbt sig på at udlevere materialet så hurtigt som muligt. Men Skatteministeriet tager undersøgelseskommissionens konklusion om, at materialeudleveringen sker for langsomt, til efterretning og tilfører derfor yderligere ressourcer til opgaven.

Der er tale om et meget bredt kommissorium, som dækker over 15 års materiale i tusindvis af sager og dokumenter. Der er i foråret tillige tilføjet et tillægskommissorium om udbyttesagen, som ikke gør opgaven med at fremfinde materiale mindre.

Skatteministeriet har ikke modtaget en rykkerskrivelse

Det fremgår af undersøgelseskommissionens redegørelse, at der har været iværksat en rykkerprocedure. Skatteministeriet har ikke modtaget rykkerskrivelser fra undersøgelseskommissionen.

Ministeriet har derimod deltaget i en række møder med undersøgelseskommissionen, hvilket også fremgår af redegørelsen, hvor der er sket en generel drøftelse af materialets form og kvalitet. Skatteministeriet har set disse møder som en konstruktiv og løbende dialog om materialets form.