Gyldig fra

Skatteministeriet viderefører krav til lokaler med offentlig adgang

Epidemikommissionen har indstillet, at Skatteministeriet viderefører reglerne om krav til bl.a. størrelse og indretning for ministeriets lokaler med offentlig adgang.

Bekendtgørelse nr. 42 af 15/01/2021 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 blev ophævet den 15. april 2021.

Da der på Skatteministeriets ressortområde findes lokaler, hvor offentligheden har adgang fx told- og motorekspeditioner, som har været omfattet af lokalerestriktionerne i § 9 i bekendtgørelse nr. 42 af 15/01/2021, videreførte Skatteministeriet den bestemmelse, som vedrører, hvilke krav der stilles til indretningen og størrelsen af lokalet, samt kravet til, at medarbejdere og andre personer tilknyttet lokalet skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Bestemmelsen blev videreført i bekendtgørelse nr. 613 af 12/04/2021 om restriktioner for lokaler på Skatteministeriets ressortområde i forbindelse med håndtering af covid-19. Da restriktionerne fortsat er gældende, skal Skatteministeriet videreføre de pågældende regler.

Arealkravene er imidlertid lempet fra 7,5 m2 til 4 m2 på tværs af ministerområder, hvorfor Skatteministeriet gennemfører en tilsvarende lempelse af arealkravet i bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Skatteministeriets område.

Se Epidemikommissionens indstilling her