Gyldig fra

Skatteministeriet politianmelder læk af fortrolige oplysninger

Efter at fortrolige skatteoplysninger er tilflydt dagspressen, er forholdet nu politianmeldt. Det er uacceptabelt, at der ikke er fortrolighed omkring Skatterådets arbejde, fastslår skatteminister Karsten Lauritzen.

Illustrationsfoto

I sidste uge kom det frem, at fortrolige oplysninger og materiale fra et møde i Skatterådet vedrørende kørsel for Socialdemokratiets formand tilsyneladende er blevet lækket til dagbladet BT. Det forhold er nu politianmeldt. 

Det er alene den part, som Skatterådets afgørelser handler om – f.eks. en borger eller en virksomhed – som bliver oplyst om afgørelsen i deres sag. Offentligheden har kun adgang til Skatterådets afgørelser, hvis de reelt kan anonymiseres. Det er derfor i strid med tavshedspligten, hvis pressen får adgang til oplysninger om Skatterådets afgørelser, uanset om det sker før, efter eller samtidig med, at parten bliver oplyst om afgørelsen.

Skatteminister Karsten Lauritzen finder lækagen helt uacceptabel og er tilfreds med, at lækagen nu er politianmeldt.

”Det strider med helt grundlæggende principper om retssikkerhed på skatteområdet, når fortrolige oplysninger lækkes til et dagblad. Borgerne – uanset hvem, de måtte være – skal selvfølgelig trygt kunne overlade deres personfølsomme skatteoplysninger til eksempelvis Skatterådet uden risiko for, at de kommer til uvedkommendes kendskab. Derfor finder jeg det rigtigst at politianmelde sagen,” siger Karsten Lauritzen.