Gyldig fra

Skatteministeriet får ny visuel identitet

1. januar 2013 blev Skatteministeriet opdelt i et departement med ansvar for den politiske betjening af minister og regering og i en selvstændig styrelse, SKAT. Fra i dag adskiller departement og SKAT sig også visuelt fra hinanden.

Illustrationsfoto

1. januar 2013 blev Skatteministeriet opdelt i et departement med ansvar for den politiske betjening af minister og regering og i en selvstændig styrelse, SKAT, som tager sig af den konkrete sagsbehandling i forhold til borgere og virksomheder samt ministeriets indsats- og inddrivelsesopgaver.

Omorganiseringen betød, at SKATs daværende seks regioner fusionerede i en landsdækkende organisation med tre enheder: Kundeservice, Indsats og Inddrivelse. Det skete for at samle opgavevaretagelsen, så SKATs ressourcer bruges på at yde borgere og virksomheder en optimal og effektiv service.

Skatteministeriets departement varetager i dag opgaver vedrørende lovgivning, skatte- og samfundsøkonomi og ministerbetjening. Derudover varetager departementet den overordnede styringsopgave i forhold til den samlede koncern, der udover SKAT omfatter Spillemyndigheden og Skatteankestyrelsen.

Skatteministeriet har desuden en Borger- og retssikkerhedschef, der fungerer som 2. instans i klagebehandlingen og desuden kan tage sager op på eget initiativ.

Fra i dag adskiller departement og SKAT sig også visuelt fra hinanden. Skatteministeriet har nemlig fået ny visuel identitet for at markere den organisatoriske adskillelse fra SKAT.

Det betyder, at SKATs gule look og den gamle krone er udskiftet med et mere klassisk navnetræk og en mere moderne krone. Skatteministeriets nye identitet er designet af e-Types.

I forbindelse med den nye identitet har ministeriet ligeledes fået udviklet nyt website. Samtidig relanceres ministeriets nyhedsbrev i løbet af de kommende uger under navnet 'Provenu'.