Gyldig fra

Skatteministerens lovprogram i 2020-2021

I det nye folketingsår planlægger Skatteminister Morten Bødskov bl.a. at omlægge bilafgifterne og varme-afgifterne som en del af regeringens klimaudspil og at oprette et uafhængigt it-tilsyn for at styrke tilsynet med skattevæsenets it-projekter.

Christiansborg

Skatteminister Morten Bødskov har 23 lovforslag i det samlede lovprogram for 2020-2021, som blev præsenteret ved Folketingets åbning tirsdag den 6. oktober.

Blandt lovforslagene er en omlægning af bilafgifterne, der følger op på regeringens klimaudspil for vejtransportområdet, og en omlægning af varmeafgifterne, der skal gøre fossile kilder dyrere og grøn el billigere. Begge initiativer skal understøtte den grønne omstilling af Danmark og sænke udledningen af CO2.

Styrket tilsyn og styring af skattevæsenets store it-projekter er også et fokusområde for Skatteministeren i det kommende år. Lovprogrammet indeholder derfor et forslag om at etablere et uafhængigt it-tilsyn, der skal understøtte og styrke driften og udviklingen af it-projekter på skatteforvaltningens område.

Se det samlede lovprogram for Skatteministeren og de øvrige ministerier her