Gyldig fra

Skatteminister vil skærpe indsatsen mod skatteundgåelse

Nyt lovforslag stiller Skatteforvaltningen stærkere i kampen mod international skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning.

Skatteminister Morten Bødskov

Folketinget har i dag førstebehandlet et lovforslag fra skatteminister Morten Bødskov, der skal forstærke den internationale skattekontrol.

Lovforslaget sikrer blandt andet, at Skatteforvaltningens mulighed for kontrol af handler inden for multinationale koncerner ikke svækkes, og at de danske regler fortsat er robuste.

”Aggressiv skatteplanlægning er ikke et fænomen, der stopper ved landgrænserne – tværtimod. Derfor er det vigtigt, at vi fokuserer på at styrke det international samarbejde samtidigt med, at vi opruster herhjemme på kontrol- og regelfronten. Det gør vi bl.a. med det lovforslag, som vi har førstebehandlet i dag”, siger Skatteminister Morten Bødskov.

Konkret indeholder lovforslaget blandt andet en justering af definitionen af fast driftssted, så fast driftssted ikke kunstigt kan undgås - eksempelvis ved at beslutningskompetencen placeres uden for Danmark.

”Danskerne skal have tillid til, at alle bidrager til fællesskabet med det, de skal. Det kræver en moderne og effektiv Skatteforvaltning, der har indsigten og ressourcerne til at udføre en effektiv skattekontrol. Herudover kræver det, at de danske regler løbende justeres, så de er robuste over for forsøg på skatteundgåelse. Derfor skærper vi reglerne i forhold til, hvornår man skal betale skat i Danmark”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Læs lovforslaget her.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk