Gyldig fra

Skatteminister vil sætte skub i sagsbehandlingen af klagesager

Skatteankestyrelsen afgør stadigt flere klagesager, og kvaliteten i afgørelserne er forbedret. Trods fremgangen når styrelsen imidlertid ikke sin målsætning om antallet af afgjorte sager. Skatteminister Karsten Lauritzen vil have boret ud, hvordan sagsbehandlingstiden kan nedbringes yderligere.

Illustrationsfoto

Skatteankestyrelsen afgør flere sager end nogensinde. I første halvår af 2016 er der afgjort 32 procent flere af borgernes klagesager - inkl. de såkaldte FFF-sager - end i samme periode i 2015. Samtidig er kvaliteten i sagsbehandlingen forbedret, hvilket betyder, at andelen af afgjorte sager, der ender ved domstolene, er faldende.

Trods fremgangen forventer Skatteankestyrelsen imidlertid ikke at nå sin målsætning for antallet af afgjorte sager i 2016. Det viser den halvårsredegørelse fra styrelsen, som netop er oversendt til Folketingets Skatteudvalg.

Skatteankestyrelsen blev i 2014 født med en meget stor sagspukkel og har siden kæmpet med stigende sagsbehandlingstider.

Selvom det har haft en positiv effekt, at Folketingets partier løbende har tilført Skatteankestyrelsen flere ressourcer, er det ikke lykkedes at få nedbragt sagsbehandlingstiderne og få afgjort det antal sager, som har været Skatteankestyrelsens egen målsætning for 2016.

Årsagen er bl.a., at det har været en større opgave end forventet at oplære og fastholde de mange nye medarbejdere, som er blevet ansat, i takt med at Skatteankestyrelsen løbende har fået tilført flere ressourcer.

Samtidig har styrelsen haft stort fokus på at skabe ensartethed og høj kvalitet i afgørelserne. 

Som en del af lovforslaget til Retssikkerhedspakke II vil de fleste af FFF-sagerne fra Landsskatteretten blive overført til vurderingsankenævnene. Det skal være med til at sikre, at de mange sager ikke skaber unødig kø i Landsskatteretten og dermed får sagsbehandlingstiderne til at stige yderligere.

Derudover sætter skatteminister Karsten Lauritzen nu gang i en omfattende undersøgelse, der skal vise, hvordan der kan sættes yderligere skub i sagsbehandlingstiderne.

Skatteministeren glæder sig over, at andelen af afgjorte sager, der ender ved domstolene, er faldende. Samtidig mener han, at der er behov for at bringe antallet af sager hurtigere ned.

”Medarbejderne i Skatteankestyrelsen gør en stor indsats for at bringe sagspuklen ned, og det er meget positivt, at afgørelserne har fået en højere kvalitet. Men jeg må også konstatere, at borgerne venter for længe på at få behandlet deres klage. Det er ikke tilfredsstillende”, siger skatteminister Karsten Lauritzen og tilføjer:

”Sagerne skal afgøres med høj kvalitet inden for en rimelig tidsramme for at sikre borgernes retssikkerhed. Derfor vil jeg have boret ud, hvordan Skatteankestyrelsen kan blive endnu mere effektiv”.

Undersøgelsen igangsættes hurtigst muligt og forventes at blive afsluttet i 2. kvartal 2017.