Gyldig fra

Skatteminister styrker kampen mod finansiering af terror og hvidvask

Nyt lovforslag forbedrer Skatteforvaltningens kontrol med kontanter og andre likvide midler, som krydser Danmarks grænse, der har en værdi på 10.000 euro og derover.

Illustrationsfoto

Skatteminister Morten Bødskov har netop fremsat et lovforslag, der skal forstærke toldloven og samtidig gøre EU-reglerne og de danske regler mere ens, når kontanter og likvide midler passerer EU’s ydre og indre grænser.

Det betyder, at toldloven vil være på linje med de nye EU-regler, så der blandt andet vil være en angivelsespligt for dem, der har kontanter og lignende med sig til en værdi af 10.000 euro eller derover. Og for uledsagede likvide midler på 10.000 euro eller derover, som eksempelvis sendes med posten, vil Skatteforvaltningen blandt andet kunne kræve oplysninger om indberetteren, midlernes oprindelse og deres påtænkte anvendelse.

Samtidig får Skatteforvaltningen også hjemmel til at indhente de samme oplysninger ved beløb under 10.000 euro, hvis der er mistanke om forbindelse til kriminelle handlinger.

”Terror og hvidvask kender ingen landegrænser, så derfor foreslår regeringen, at vi styrker kontrollen med de kontanter og likvide midler, der krydser Danmarks grænse. Med det her lovforslag skærper vi både bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terror i Danmark,” siger skatteminister, Morten Bødskov.

For at styrke bekæmpelse af hvidvask og anden økonomisk kriminalitet kommer der specifikt i toldloven et krav om, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet fremover skal have alle de informationer om likvide midlers bevægelser, som angives og indberettes til Skatteforvaltningen.

Læs lovforslaget her.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk