Gyldig fra

Skatteminister: Stort fald i sort arbejde er glædeligt

En ny undersøgelse fra Rockwool Fonden viser, at omfanget af den sorte økonomi i Danmark er faldet med ca. 14 mia. kr. Ifølge skatteministeren viser udviklingen, at der ikke er behov for yderligere kontrol med borgerne.

byggeplads-skygger.jpg

Sort arbejde er blevet en mindre omkostning for statskassen. En ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed viser således, at omfanget af den sorte økonomi hos borgere er faldet med ca. 14 mia. kr. mellem 2012 og 2014.

Samlet set er størrelsen på den sorte økonomi hos borgere i 2014 opgjort til omkring 31 mia. kr. SKAT vurderer på baggrund af Rockwool Fondens egen metode, at det svarer til, at der er blevet opgjort omkring 5 mia. kr. for lidt i skat.

Skatteminister Karsten Lauritzen skal i næste måned på besøg i Folketingets skatteudvalg, hvor han vil redegøre for, hvordan SKAT via både vejledning, oplysning og kontrol arbejder for at mindske sort arbejde. Han glæder sig over, at de nye tal viser en positiv udvikling på området.

”Der er stadig tale om mange penge, som der burde blive betalt skat af. Men det er en rigtig god nyhed, at det sorte arbejde fylder markant mindre end tidligere. Jeg skal ikke sige, hvad der er årsag til det store fald. Men jeg vælger at tolke det sådan, at SKAT gør et rigtig godt stykke arbejde for at mindske sort arbejde”, siger skatteministeren.

Ifølge Rockwool Fonden er det svært at vurdere, præcis hvad der er årsag til det store fald. Skatteminister Karsten Lauritzen påpeger imidlertid, at faldet er sket i en periode, hvor danskerne blandt andet har haft mulighed for at benytte sig af det såkaldte håndværkerfradrag.

”Vi skal mindske sort arbejde ved hjælp af målrettede løsninger, vejledning og oplysning. Det er bedre end at skrue yderligere op for kontrollen af borgerne. Og jeg vil stilfærdigt påpege, at faldet altså er sket, mens der har været en Boligjobordning, som regeringen hele tiden har fastholdt, har en betydning for sort arbejde”, siger skatteministeren.

Se de nye tal for omfanget af sort arbejde