Gyldig fra

Skatteminister: Fuld omkostningsgodtgørelse skal skabe lighed for loven

Som en del af Retssikkerhedspakke II ønsker skatteminister Karsten Lauritzen at genindføre fuld omkostningsgodtgørelse, så selskaber og fonde igen kan få dækket udgifter i forbindelse med skatterelaterede klagesager mod staten.

Byret

Skattepligtige selskaber og fonde bør igen få ret til at få dækket deres udgifter, når de fører sag mod Skatteministeriet ved en klageinstans eller domstol.

Derfor foreslår skatteminister Karsten Lauritzen, at selskaberne og fondene bliver ligestillet med borgere og selvstændigt erhvervsdrivende og får mulighed for at opnå omkostningsgodtgørelse.

Som det er i dag, er det kun borgere og selvstændigt erhvervsdrivende, der kan opnå omkostningsgodtgørelse i klage- og retssager mod staten. Og det svækker ifølge Karsten Lauritzen retssikkerheden, at dækningen af udgifter ikke også gælder selskaber og fonde.

”Den lille håndværksmester, der driver sin forretning i selskabsform, oplever ikke lighed for loven, som reglerne er i dag. Han er bagud på point. Det er ganske enkelt urimeligt, og det svækker retssikkerheden på skatteområdet. Derfor skal omkostningsgodtgørelse gælde alle erhvervsdrivende – uanset hvordan de har valgt at indrette deres virksomhed”, siger Karsten Lauritzen.

Omkostningsgodtg%c3%b8relse--forskel--thumb
GRAFIK Se en grafik, der illustrerer, at selskaber bør omfattes af samme regler for omkostningsgodtgørelse i forbindelse med retssager mod staten, som fx selvstændigt erhvervsdrivende. Klik på billedet herover.

Selskaber og fonde havde indtil 2009 mulighed for at få omkostningsgodtgørelse – men muligheden blev fjernet som led i finansieringen af Forårspakke 2.0. Det er den mulighed, skatteministeren nu ønsker at genindføre.

Også omkostningsgodtgørelse, når skatteyderen taber

Reglerne om omkostningsgodtgørelse er skruet sådan sammen, at borgere og selvstændigt erhvervsdrivende har ret til at få dækket deres udgifter 100 pct., hvis de har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Taber skatteyderen en sag, som vedkommende selv har indbragt, dækkes 50 pct. af udgifterne.

Omkostningsgodtg%c3%b8relse--beregning--thumb
GRAFIK Se en grafik, der illustrerer, hvor mange omkostninger der godtgøres alt efter sagens udfald og hvem der har anlagt sagen. Klik på billedet herover.

Øget retssikkerhed for selskaber og fonde

Forslaget skønnes at give merudgifter på ca. 40 mio. kr. om året. Der skal aftales og sikres finansiering af de nye regler, således at de kan få virkning fra 1. januar 2017.

”I retssager er staten typisk den stærke part, og med dette her forslag sikrer vi, at selskaber og fonde kommer til at stå stærkere. Men nu går vi i første omgang i dialog med Folketingets partier om at finde en løsning. Og det siger sig selv, at vi først skal finde pengene til det”, siger skatteministeren.