Gyldig fra

SKAT på vej med nyt skattelyprojekt

SKAT har gennem flere år haft fokus på international skatteunddragelse - bl.a. i skattelyprojektet Money Transfer. Nu er man klar med opfølgeren, kaldet Money Transfer 2. Forventningen er, at også dette projekt vil kunne afdække skatteunddragelse i milliardklassen.

Regeringen har de seneste to år gennemført en systematisk indsats rettet mod både virksomheder og enkeltpersoners brug af skattely.

Nu er SKAT på vej med et nyt projekt, som skal afdække forsøg på at skjule pengeoverførsler til skattely-lande. Projektet hedder Money Transfer 2 og ligger i direkte forlængelse af skattelyprojektet Money Transfer.

Money Transfer er afsluttet pr. 31.12.2013, og provenuet er indtil videre knap 1,3 mia. kr. Der er fortsat ca. 100 sager, som bliver behandlet på baggrund af oplysninger indhentet i perioden. Det forventes, at provenuet på denne baggrund vil stige til ca. 1,5 mia. kr.

"Forudsætningen for opbakningen til velfærdssamfundet er, at folk betaler deres skat og er trygge ved skattesystemet. Det gør vi ved at sikre, at folk ikke betaler for meget i skat - men også ved at sikre, at de, der snyder, bliver fundet," siger skatteminister Morten Østergaard til dr.dk.

Money Transfer 2 bygger på en ny tilladelse fra Skatterådet i juni 2013 til indhentelse af oplysninger hos udvalgte danske pengeinstitutter om pengeoverførelser til og fra en række udvalgte lande for perioden 1. juli 2009 - 30. juni 2013.  Der er tale om en udvidelse på 14 lande, og det samlede antal er nu oppe på omring 64 lande.

I Money Transfer modtog SKAT ca. 6 mio. transaktioner vedrørende overførsler til og fra udvalgte lande. SKAT forventer at modtage væsentligt flere oplysninger i Money Transfer 2. Der er formentlig tale om det dobbelte antal transaktioner af Money Transfer vurderet på baggrund af det ene pengeinstitut, der på nuværende tidspunkt har afleveret oplysninger.

"Med Money Transfer 2 vil vi gerne sende et signal til de, der med alle mulige avancerede metoder snyder i skat, om, at vi kommer efter dem og sørger for, at de betaler det, de skal," udtaler skatteminister Morten Østergaard.

Projekt Money Transfer vurderes at få et samlet provenu på knap 1,5 mia. kr. Vurderingen er, at også Money Transfer 2 vil kunne afdække skatteunddragelse i et betydeligt omfang.

Læs Skatteministeriets seneste opgørelse over projekt Money transfer