Gyldig fra

Regeringen vil stoppe refusion af udbytteskat ved lov

Regeringen er klar med en ny model for udbyttebeskatning som følge af bl.a. den såkaldte udbyttesag. Fremover vil udbytte blive beskattet endeligt samtidig med, at det udbetales. Den nuværende praksis med refusion af udbytteskat stoppes helt.

Illustrationsfoto

Regeringen har på baggrund af anbefalinger fra en tværministeriel arbejdsgruppe truffet beslutning en ny model for udbyttebeskatning. Modellen indebærer, at den nuværende praksis for refusion af udbytteskat helt stoppes.

Læs den tværministerielle arbejdsgruppes rapport her.

Læs regeringens forslag til en ny model for udbyttebeskatning her.

”Det er ingen tvivl om, at udbyttesagen har svækket tilliden til skattevæsenet. Det må for alt i verden ikke ske igen. Vi har allerede mangedoblet indsatsen på området, men der er også behov for ny og bedre lovgivning. Derfor har regeringen besluttet, at muligheden for refusion af udbytteskat helt skal stoppes” siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Fremover vil udbytte blive beskattet med den korrekte sats allerede, når udbyttet udbetales. Dermed forsvinder risikoen for den form for svindel, som angiveligt blev brugt i den såkaldte udbyttesag. Samtidig får skattevæsenet oplysninger om bl.a. ejerforhold, før udbytterne udbetales. Det giver bedre mulighed for kontrol.

Den nye model for udbyttebeskatning betyder også, at aktionærerne får mulighed for at få indeholdt den korrekte udbytteskat allerede ved modtagelsen af udbyttet, og at skattevæsenet får lettet administrationen og lettere ved at kontrollere. Dermed forebygges risikoen for svindel.

”Vores model svarer lidt til den, som arbejdsgivere bruger i dag, når de trækker skat fra de ansattes løn, før den bliver udbetalt. Det er en mere fornuftig – og langt mere sikker – måde, end på udbytteområdet i dag”, siger Karsten Lauritzen.

Selve udbetalingerne af udbytteskat var i lang tid sat i bero som konsekvens af udbyttesagen. Tidligere i år blev sagsbehandlingen igen påbegyndt – men kun med refusion i sager, hvor SKAT har en høj grad af sikkerhed for dokumentationen. Den nye model vil som nævnt helt afskære muligheden for refusion.