Gyldig fra

Regeringen vil rydde op i punktafgifter

Regeringen sætter nu gang i arbejdet med at rydde op i virvaret af punktafgifter. Et vigtigt mål er at lette erhvervslivet for administrativt bøvl. Arbejdet vil ske i samarbejde med repræsentanter fra erhvervslivet.

Illustrationsfoto

Det skal være lettere og billigere at drive virksomhed i Danmark. Derfor sætter regeringen nu gang i saneringen af punktafgifterne i samarbejde med erhvervslivet.

”Regeringen lovede før valget at gøre det lettere og billigere at drive virksomhed ved at rydde op i virvaret af punktafgifter. Det løfte gentog vi i regeringsgrundlaget, og nu tager vi første skridt. I de sidste årtier er der indført en række nye punktafgifter. Samtidig har vi afgifter, som har næsten 100 år på bagen. Det er på tide at kigge området godt efter i sømmene”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Sammenhæng mellem formål og administrative byrder

Konkret vil regeringen udarbejde en grundig og tilbundsgående analyse af de eksisterende punktafgifter, der skal danne grundlag for ændringer på afgiftsområdet fremadrettet.

Det overordnede formål med analysen er at vurdere, om statens indtægter og formålet med de enkelte afgifter står mål med de administrative byrder, som afgifterne især pålægger erhvervslivet.

Derfor skal punktafgiftsområdet undersøges i samarbejde med repræsentanter for netop erhvervslivet.

”Det er virksomhederne, der bærer de administrative byrder ved de afgifter, som vi politikere beslutter. Derfor skal vi selvfølgelig inddrage virksomhederne, når vi kigger afgiftsområdet efter i sømmene. Sammen kan vi finde frem til de bedste løsninger, så det bliver nemmere og billigere at drive virksomhed i Danmark”, siger Karsten Lauritzen.  

Saneringsudvalg indstillet af erhvervs- og brancheorganisationer

Analysearbejdet vil foregå i en arbejdsgruppe i Skatteministeriet, hvor også Finansministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet deltager.

Samtidig nedsættes et saneringsudvalg, hvor medlemmerne er indstillet af erhvervsorganisationer og brancheorganisationer. Udvalget skal bidrage med rådgivning og input til analysen.

Analysen skal være færdig i 2017 og skal indeholde forslag, som kan gennemføres med det samme. Det vil indgå i regeringens forslag til finansloven for 2018. Samtidig skal analysen indeholde mere langsigtede forenklingstiltag, som kan danne udgangspunkt for fremtidige reformer på området.

Analysen vil ikke omfatte EU-harmoniserede afgifter bortset fra tobaks- og alkoholafgifter. Moms og lønsumsafgiften er undtaget fra analysen, ligesom afgifter på energi og transport er omfattet af andre analyser.

Læs faktaark om arbejdet med sanering af punktafgifter

Kommissorium for udvalgsarbejdet angående sanering af punktafgifterne