Gyldig fra

Regeringen vil lette skatten på arbejde, biler og pension med 23 mia. kr.

Regeringen foreslår at lempe skatten på arbejde og på køb af biler markant. Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over at kunne præsentere en både fair og ambitiøs skattereform, der giver alle danskere i fuldtidsarbejde en økonomisk gevinst på flere tusinde kroner om året.

Illustrationsfoto

Det skal kunne betale sig at arbejde. Og det skal være billigere at være dansker.

Det er hovedformålet med den skattereform, JobReform fase II, som regeringen præsenterer i dag. Med udspillet lægger regeringen op til at give danskerne skattelettelser for 23 mia. kr. Det vil koste statskassen omkring 15 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd.

Reformen indeholder markante lempelser af især skatten på arbejde og på køb af biler. Derudover ønsker regeringen at sænke marginalskatten, så det bedre kan betale sig at gøre en ekstra indsats på jobbet, ligesom det bedre skal kunne betale sig at spare op til pension.

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over regeringens udspil, som han kalder både fair og ambitiøst.

”Når vi ønsker at lette skatten på arbejde, handler det ikke kun om økonomi, men om helt almindelig rimelighed. Hårdtarbejdende danskere fortjener at se, at flere af deres egne lønkroner går ind på kontoen frem for i statskassen. Jeg er faktisk ret stolt af, at vi i dag kan præsentere en vifte af forslag, som samlet set giver 2,5 mio. danskere en lavere skattebetaling. Det er lettelser, som kommer til at kunne mærkes i danskernes lommer”, siger Karsten Lauritzen.

Konkret foreslår regeringen at indføre et nyt, målrettet jobfradrag, som vil give danskere med relativt lave arbejdsindkomster en skattelempelse på op til 4.500 kr. om året. Derudover foreslås loftet over beskæftigelsesfradraget afskaffet. Det vil betyde en sænkelse af skatten på den sidst tjente krone med omkring 2,7 pct.-point.

Ud over lavere skat på arbejde indeholder JobReform fase II også en markant lempelse af registreringsafgiften, som alle bilkøbere betaler. Som det er i dag, udgør registreringsafgiften for personbiler 105 pct. af de første 106.600 kr. af bilens værdi, mens værdien derover pålægges en afgift på 150 pct.

Regeringen foreslår helt at afskaffe den høje afgift på 150 pct. og samtidig nedsætte den lave sats til 100 pct., så der fremover kun er én registreringsafgiftssats på 100 pct. Afgiftsnedsættelsen vil betyde et gennemsnitligt prisfald på biler på godt 12.000 kr.

Endelig vil regeringen følge op på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet, som blev indgået tidligere på året. Det skal bedre kunne betale sig at spare op til pension med et nyt, ekstra fradrag for pensionsindbetalinger, som dermed giver en skattelettelse til mange danskere, der betaler ind til pension.


GRAFIK På billedet herover kan du se, hvordan skattelettelserne fordeler sig.

Udspillet til JobReform fase II giver samlet set alle danskere i arbejde en fremgang i rådighedsbeløbet. Det betyder også, at gevinsten ved at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse øges betydeligt. Antallet af danskere, der har lille eller ingen gevinst ved at tage et lavtlønsarbejde, falder med hele 21.000. Det er svarer til, at gruppen reduceres med over 40 pct. 

Regeringens samlede udspil betyder, at en ufaglært butiksansat HK’er på mindsteløn vil opleve at få ca. 5.000 kr. mere mellem hænderne om året. Det svarer til en fremgang i personens rådighedsbeløb på ca. 7 pct.

LO-lønmodtageren får en fremgang i rådighedsbeløbet på ca. 6.400 kr. årligt, mens funktionæren får et rådighedsbeløb, der er 9.400 kr. større end i dag.

Læs hele udspillet JobReform fase II her.

Læs mere på regeringen.dk.