Gyldig fra

Regeringen vil hindre forældet gæld, mens it-problemer løses

Skatteminister Karsten Lauritzen fremsætter i dag et lovforslag, som skal sikre, at skyldneres gæld til det offentlige ikke forældes utilsigtet. Det sker efter suspenderingen af al automatisk inddrivelse af gæld via it-systemet EFI.

Illustrationsfoto

Skatteministeren fremsætter i dag et lovforslag, som skal sikre, at skyldneres gæld til det offentlige ikke forældes, mens SKATs restanceinddrivelse i en periode kører i nøddrift. Det sker som følge af en række alvorlige problemer med SKATs it-baserede inddrivelsessystem EFI.

”Hvis skyldnere ikke betaler deres gæld, kommer lovlydige borgere i sidste ende til at betale prisen. Derfor er det eneste rigtige, at vi i en periode standser forældelsen, mens vi retter op på inddrivelsessystemet. Alt andet vil være unfair over for det meget store flertal af danskerne, som betaler deres skat og anden gæld”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

SKAT stoppede al automatisk inddrivelse af gæld via EFI 8. september, efter at en række analyser havde peget på alvorlige fejl i systemet. I en periode vil der derfor være ingen eller kun meget begrænset systemunderstøttelse til SKATs restanceinddrivelse. For at undgå pludselig forældelse af gæld i perioden, foreslår regeringen, at forældelsen standses i 3 år for alle fordringer, der den 19. november 2015 eller senere er under inddrivelse. Det betyder, at forældelsesfristen tidligst regnes fra d. 20. november 2018.

”Vi står i en ekstraordinær situation, og derfor er vi også nødt til at tage ekstraordinære midler i brug. Jeg tror sådan set, at langt de fleste, som har gæld til det offentlige, godt er klar over det. Det kun ret og rimeligt, at vi sikrer, at deres gæld fortsat kan inddrives fremover”, siger skatteministeren.

Som beskrevet i regeringens handlingsplan ”SKAT ud af krisen” skal SKATs midlertidige Inddrivelse (SMI) i mellemtiden blandt andet skal stå for nedlukningen af EFI, manuel inddrivelse samt forskellige oprydningsaktiviteter. Derudover skal det såkaldte ImplementeringsCenter for Inddrivelse (ICI) udvikle et nyt inddrivelsessystem frem mod 2019.