Gyldig fra

Regeringen støtter udvidet EU-indsats mod skatteundgåelse over for tredjelande

EU-landene er nået til enighed om et nyt forslag, der lukker huller mellem skattesystemerne i EU-landene og landene uden for EU. Hullerne kan bruges til at undgå at betale skat. Et godt og nødvendigt forslag, som regeringen aktivt har arbejdet for, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Illustrationsfoto

EU-medlemslandene er enige om det såkaldte skatteundgåelsesdirektiv II, som er en tilføjelse til det skatteundgåelsesdirektiv, der blev vedtaget tilbage i sommeren sidste år.

Direktivet skal være med til at sikre, at for eksempel virksomheder, der både opererer i et EU-land og et land uden for EU, ikke kan undslippe sig at betale skat af indkomsten i det land, virksomheden er skattepligtig.

En sådan situation kan for eksempel opstå, når et selskab har en tilstedeværelse både i et EU-land og i et land udenfor EU og er skattemæssigt transparent i EU-landet (dvs. ikke er selvstændigt skattepligtigt), men derimod betragtes som selvstændigt skattepligtigt af landet udenfor EU. Derved kan selskabet undgå at betale skat i nogen af landene.

Det nye direktiv lukker således disse huller mellem skattesystemerne, så virksomheder ikke kan undgå beskatning i begge lande, og dermed beskattes korrekt af deres indkomst.

Med enigheden om forslaget følger EU op på OECD’s anbefaling på området. Anbefalingen blev udarbejdet som led i det såkaldte BEPS-projekt (Base Erosion and Profit Shifting) om international bekæmpelse af global skatteundgåelse.

Danmark har aktivt presset på for indsatsen både i OECD og i EU, og derfor glæder det nye skatteundgåelsesdirektiv skatteminister Karsten Lauritzen.

”Min holdning har hele tiden været, at kampen mod global skatteundgåelse ikke skal udkæmpes gennem nationale særregler, men ved et stærkere international samarbejde. Derfor er jeg glad for, at der nu er enighed i EU om at lukke huller, som ellers kunne udnyttes til at undgå at betale skat”, siger Karsten Lauritzen.