Gyldig fra

Regeringen skaber mere lige konkurrencevilkår med ændret chokoladeafgiftslov

I dag skal der betales knap 26 kroner i afgift på en liter plantebase-ret kakaodrik, mens der skal betales 22 øre for en liter kakaodrik baseret på mælk. Med ny lovændring ligestilles de to typer kakao-drik afgiftsmæssigt.

Skatteminister Morten Bødskov

Chokoladeafgiftsloven stammer tilbage fra 1922, hvor hensigten var at beskatte visse luksusvarer. Loven blev ændret i 1972 med en lempelse af afgiften for bl.a. kakaomælk. Dengang blev der ikke taget højde for, at der på et senere tidspunkt ville blive produceret tilsvarende kakaoprodukter uden mælk, f.eks. kakaodrikke baseret på soja, mandler eller havre.

”Der er sket rigtig meget siden både 1922 og 1972. Produktionsformer og forbrugsvaner har naturligvis ændret sig over årene i takt med, at verden har forandret sig kolossalt. Derfor giver det heller ikke mening at holde fast i regler, der blev fastsat i en tid, hvor udbuddet af – i det her tilfælde – kakaodrikke var væsentlig mindre varieret, end det er i dag”, siger skatteminister Morten Bødskov.

I dag skal der betales knap 26 kroner i afgift på en liter plantebaseret kakaodrik, mens der skal betales 22 øre for en liter kakaodrik baseret på mælk. Med lovændringen ligestilles de to typer kakaodrik afgiftsmæssigt.

”Det er en prioritet for regeringen, at skattelovgivningen er hensigtsmæssig, og at den følger med udviklingen i samfundet, f.eks. når der kommer nye produkter på markedet, som kan bidrage til den grønne omstilling. Det medvirker dette lovforslag til”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Udvidelsen omfatter også andre kakaoholdige mælkeprodukter således, at lignende kakaoprodukter også ligestilles, uanset om de pågældende produkter indeholder mælk eller ej.

Loven træder i kraft 1. juli 2020 og har virkning fra og med 1. september 2016, så berørte virksomheder ikke bliver mødt med en eventuel efteropkrævning af chokoladeafgift i henhold til gældende regler.