Gyldig fra

Regeringen sender lovforslag om børnecheck og børnetilskud i høring

Skatteministeriet er på vej med et lovforslag, som skal bringe de danske regler for udbetaling af børnecheck og børnetilskud i overensstemmelse med EU-retten. Skatteminister Morten Østergaard opfordrer til, at alle EU-positive partier bakker op om forslaget.

Illustrationsfoto

Alle partier, der bakker op om den frie bevægelighed i EU, bør stemme for det forslag, som Skatteministeriet sender i høring. Det er budskabet fra skatteminister Morten Østergaard i mandagens udgave af Jyllands-Posten.

"Min appel er især til Venstre, som går ind for det indre marked. Den linje bør man ikke vige fra, blot fordi vi nærmer os et valg til EU- Parlamentet. Det her er en lakmusprøve på, om man går ind for den fri bevægelighed. Hvis man gør, må man bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med EU-retten," siger skatteminister Morten Østergaard.

Baggrunden for lovforslaget er en henstilling fra EU-Kommissionen fra april 2013, som gjorde det klart, at den danske lovgivning om børnecheck og børnetilskud er i strid med EU-retten. Specifikt drejer det sig om det optjeningsprincip, som Folketinget indførte i 2010, hvorefter der gælder et krav om 2 års beskæftigelse- eller bopæl her i riget inden for de seneste 10 år for at få ret til fuld ydelse. I EU-Kommissionens henstilling fremgår det, at det ikke er muligt at opretholde krav om en vis beskæftigelses- eller bopælsperiode i Danmark overfor EU/EØS-borgere omfattet af forordningen. Perioder med bopæl eller beskæftigelse i andre EU-lande skal også tælles med, når optjeningsprincippet skal opfyldes.

På den baggrund har Skatteministeriet og det daværende Social- og Integrationsministerium i juli 2013 bedt Udbetaling Danmark om at rette administrationen af udbetaling af børnecheck til EU-borgere, så der administreres i "overensstemmelse med EU-retten". Regeringen sender derfor i dag et lovforslag i høring, der skal bringe lovgivningen på området i overensstemmelse med EU-retten.

Skatteminister Morten Østergaard mener, at det er udtryk for "uansvarlig EU-retlig selvtægt", hvis Venstre og Konservative ikke støtter lovforslaget:

"Uanset hvad man mener om fartreglerne, kan man ikke bare køre så stærkt, man vil. Det samme gælder her. Den juridiske vurdering er klar. EU-borgere har i al væsentlighed ret til børnecheck fra første dag," siger Morten Østergaard.

 

Se lovforslaget, som det er sendt i høring

Læs artiklen i Jyllands-Posten