Gyldig fra

Regeringen letter afgift for små destillerier

Regeringen har sammen med et flertal i Folketinget sikret smådestillerier en afgiftslettelse på op til 75.000 kr. om året. Vigtigt for de små destilleriers konkurrenceevne og mulighed for at vokse, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Illustrationsfoto

Små producenter af spiritus kommer fremover til at slippe billigere i afgift til staten. Det er en kendsgerning, efter Folketinget har vedtaget et lovforslag, der udmønter dele af efterårets aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer.

Som det er i dag, kan små ølbryggerier, der maksimalt producerer 200.000 hl øl årligt, få afgiftslettelse i form af såkaldt moderation. Sidste år fik små bryggerier i snit omkring 70.000 kr. i afgiftsmoderation.

Nu kommer lignende vilkår til at gælde små spiritusdestillerier, der producerer maksimalt 10 hl ren alkohol om året. Det vil konkret sige, at smådestillerier kan få en afgiftslettelse på 7.500 kr. pr. hl eller 75 kr. pr. liter. Et destilleri kan dermed modtage op til 75.000 kr. årligt i moderation.

Skatteminister Karsten Lauritzen er tilfreds med, at rammevilkårene for smådestillerierne nu forbedres.

”I Danmark har vi set mikrobryggerier blomstre de senere år, blandt andet som følge af lempelige afgiftsvilkår. Den succes vil vi også gerne have til at brede sig til de små destillerier, og der er denne lettelse er et skridt i den rigtige retning. Og så skal det da ikke være nogen hemmelighed, at det som skatteminister altid er glædeligt, når det lykkes at sænke skatter og afgifter – også de mindre kendte af slagsen”, siger Karsten Lauritzen.

Forslaget om at give små alkoholproducenter en afgiftslettelse var en del af Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, som regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik i november sidste år. Læs aftalen her.

Afgiftslettelsen skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. om året.