Gyldig fra

Nyt direktiv om global bund for selskabsskat vedtaget i EU

EU’s Ministerråd har vedtaget et direktiv, der sætter en effektiv bund under selskabsskatten i EU på 15 pct. for store multinationale selskaber.

Illustrationsfoto

Direktivet er led i EU’s gennemførsel af spor 2 i OECD-aftalen om beskatning af den digitale økonomi fra 8. oktober 2021, som har til formål at sikre en global standard for minimumsbeskatning af store multinationale koncerner samt en øget og fair beskatning af de globale selskaber, herunder techgiganterne. Mere end 135 lande har tilsluttet sig aftalen.

Skatteministeren udtaler:

”Hvert år går statskasser verden over glip af milliarder, fordi penge placeres i skattely. Det er ikke i orden, og det tærer på sammenhængskraften, når borgere og virksomheder oplever, at nogle ikke betaler det, de skal. Derfor er jeg glad for, at EU nu gennemfører minimumsbeskatningen fra den historiske OECD-aftale, som over 135 andre lande har tilsluttet sig. Det er en vigtig milepæl i det internationale arbejde for at sikre fair og effektiv selskabsbeskatning og bekæmpe skatteundgåelse.”

De nye regler blev vedtaget 15. december 2022 og skal træde i kraft i løbet af 2023. Skatteministeren vil fremsætte lovforslag herom i efteråret 2023.

OECD-aftalen om beskatning af den digitale økonomi baserer sig på to spor. Spor 1 indebærer at de allerstørste og mest profitable globale selskaber, herunder tech-giganterne, skal betale noget af deres skat dér, hvor deres brugere er. Spor 2 indebærer en global standard for minimumsbeskatning på 15 pct. for alle store multinationale koncerner med omsætning på mindst 750 mio. EUR. Der forhandles fortsat i OECD om spor 1.

Pressekontakt:
Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk