Gyldig fra

Ny temaside om genopretningen af skattevæsenets it-systemer

Nu bliver det muligt at følge med i skattevæsenets arbejde med at udvikle ny it. Skatteministeriet samler information om fremdriften inden for de forskellige store it-udviklingsprojekter i forvaltningen på en ny temaside.

Illustrationsfoto

Som et led i regeringens ambition om at skabe større åbenhed omkring arbejdet i skattevæsenet lancerer Skatteministeriet nu en ny temaside. På siden skal offentligheden nemt kunne finde informationer om fremdriften inden for de forskellige store it-udviklingsprojekter og -programmer, som skatteforvaltningen arbejder på i disse år.

”Det er afgørende for regeringen at genoprette danskernes tillid til skattevæsenet. Det kræver en stærkere styring og større åbenhed omkring skattevæsenets store it-udviklingsprojekter. Projekterne er blandt andet afgørende for, at vi i fremtiden kan have en velfungerende skatteforvaltning. Derfor er det vigtigt, at der er åbenhed om arbejdet og fremdriften,” siger skatteminister Morten Bødskov.

En fuld genopretning af skattevæsenet vil strække sig flere år ud i fremtiden. Det gælder særligt på it-området, hvor der er en række komplekse og risikofyldte udviklingsprojekter i gang. Temasiden indeholder beskrivelser af de aktuelle opgaver og udfordringer inden for de største og vigtigste it-udviklingsområder. Det gælder blandt andet ejendomsområdet, gælds- og opkrævningsområdet og implementering af EU’s nye toldkodeks og momsregler.

”Genopretningen af skattevæsenet er helt central for regeringen. Derfor har vi løftet de samlede rammer for skattevæsenet år for år, så de i 2021 ligger 2,7 mia. højere end det, vi kiggede ind i, da regering tiltrådte. Samtidig skal der være ro og stabilitet om de økonomiske rammer for skattevæsenet frem imod 2024, så det bliver muligt at foretage en bedre og mere langsigtet styring af ministeriets it-udviklingsprojekter,” siger skatteminister Morten Bødskov.

Lanceringen af temasiden kommer efter, at Skatteministeriet tidligere i år offentliggjorde kandidaterne til et nyt uafhængigt it-tilsyn, der skal føre tilsyn og rådgive om arbejdet med skatteforvaltningens it. Tilsynets afrapporteringer vil ligeledes blive gjort tilgængelige på temasiden.

 

Besøg det nye tema om it

 

Pressekontakt:

Skatteministeriets pressefunktion:
Tlf. 72 22 23 24
E-mail: presse@skm.dk