Gyldig fra

Ny styrelse til klagebehandling er gået i luften

1. januar så en ny styrelse dagens lys. Skatteankestyrelsen skal styrke retssikkerheden og at sikre en mere effektiv og tidssvarende klagestruktur på Skatteministeriets område.

Illustrationsfoto

Skatteankestyrelsen vil organisatorisk bestå af ét sekretariat, som skal betjene de to klageinstanser; Landsskatteretten og ankenævnene. Sekretariatet skal bidrage til at styrke retssikkerheden gennem større ensartethed i afgørelserne.

Direktør for den nye styrelse er Anette Hummelshøj, der kommer fra en stilling som afdelingschef i Ankestyrelsens sociale afdeling, hvor hun har været ansvarlig for implementeringen af en ny klagestruktur på det sociale område.

Styrelsens etablering er en udløber af den nye klagestruktur på Skatteministeriets område, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i sommeren 2013.

"Det er vigtigt at sikre, at borgernes klager bliver afgjort på en enkel og ensartet måde samtidig med, at der er en høj kvalitet i opgaveløsningen på klageområdet. Derfor er jeg også meget glad for, at vi nu får en selvstændig styrelse til at løfte den opgave," siger skatteminister Jonas Dahl.

Gå til Skatteankestyrelsens hjemmeside