Gyldig fra

Ny gennemsigtighed i SKATs kontrolarbejde

SKAT offentliggør i dag sin første ”Gennemsigtighedsrapport”. Rapporten redegør for SKATs kontrolbeføjelser og anvendelsen af disse. Et vigtigt skridt på vejen til at skabe åbenhed på området, mener skatteministeren.

Illustrationsfoto

SKAT udsender i dag sin første "Gennemsigtighedsrapport", der sætter fokus på SKATs kontrolbeføjelser og anvendelse af disse i en række konkrete indsatsprojekter. Rapportens formål er at skabe åbenhed og transparens omkring de regler, som danner grundlag for SKATs kontrolarbejde, samt beskrive, hvordan SKATs kontrolbeføjelser bruges, til hvad og i hvilket omfang.

Skatteminister Morten Østergaard mener, at gennemsigtighedsrapporten er et vigtigt skridt på vejen til at skabe åbenhed om SKATs kontoller:

"Det her er et afgørende nybrud i forhold til at skabe gennemsigtighed og åbenhed om skattebetaling i Danmark. Vi får rullet gardinerne op, så man kan følge med i, hvad der foregår i Skats kontroller. Vi kommer mytedannelserne til livs," siger skatteministeren til Berlingske Tidende.

Gennemsigtighedsrapport er en del af opfølgningen på den redegørelse om kontrolsager, som blev afgivet til skatteministeren i sommeren 2013. Redegørelsen konkluderede blandt andet, at der var behov for en styrkelse af de retssikkerhedsmæssige hensyn i SKATs kontrolprojekter. På den baggrund lagde SKATs direktør op til en række konkrete initiativer, herunder at SKAT fremover vil udarbejde en årlig "gennemsigtighedsrapport", hvori der redegøres for kontrolarbejdet.

»For første gang inviterer vi alle borgere med ind i maskinrummet for at se, hvordan Skat bruger de mange og vidtgående kontrolhjemler, de har - og som er nødvendige, for at vi kan have en effektiv skattekontrol. De mange borgere, der går på arbejde hver dag og betaler deres skat, skal kunne være sikre på, at der bliver slået hårdt ned på dem, der forsøger at snyde med skatten. Men forudsætningen for, at vi kan have tillid til skattemyndighedernes arbejde, er efter min mening, at vi kan følge med i, hvordan de kontrollerer os. Det får vi nu en historisk bedre mulighed for med denne første gennemsigtighedsrapport«, siger skatteministeren til Politiken.

Ud over gennemsigtighedsrapporten er der også iværksat en lang række andre tiltag, der skal sikre retssikkerheden for borgere og virksomheder i mødet med SKAT. De inkluderer blandt andet nye retningslinjer omkring sager med mulig strafbare lovovertrædelser, en gennemgang af igangværende indsatsprojekter og et nyt adfærdskodeks for SKATs medarbejdere.

Læs SKATs gennemsigtighedsrapport